RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Nove svote posebnog poreza na plovila i zrakoplove

Četvrtak, 18.02.2010.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove objavljen je u Narodnim novinama br. 21/2010., a izmjene su stupile na snagu 15. veljače 2010. Izmjena se odnosi na posebni porez (trošarine) na plovila i zrakoplove koji se plaća prema novim svotama utvrđenim prema pripadnosti predmeta oporezivanja, odnosno cjenovnom razredu (osnovica), kako se pokazuje u tablici u nastavku.

Visina posebnog poreza na osobne automobile i motocikle nije se promijenila. Predmet oporezivanja su samo plovila koja služe za razonodu, šport ili rekreaciju, a zrakoplovi koji služe za privatne svrhe. Ako se ova plovila i zrakoplovi rabe u poduzetničkoj djelatnosti, posebni (trošarinski) porez se ne plaća.

Obveznici plaćanja posebnog poreza su proizvođači i uvoznici plovila i zrakoplova. Kupci ili stjecatelji rabljenih plovila i zrakoplova u tuzemstvu – primjerice, građani i ostali koji nisu u sustavu PDV-a, plaćaju ovaj porez po stopi 5%.

Tablica: Visina posebnog poreza na plovila i zrakoplove

 

Osnovica – prodajna cijena (kn)

Posebni porez
prekodo 
0200.000,005%
200.000,00 400.000,0010.000,00 + 6 % na iznos preko 200.000,00
400.000,00600.000,0022.000,00 + 7 % na iznos preko 400.000,00
600.000,00800.000,0036.000,00 + 8 % na iznos preko 600.000,00
800.000,001.000.000,0052.000,00 + 9 % na iznos preko 800.000,00
1.000.000,001.500.000,0070.000,00 + 10 % na iznos preko 1.000.000,00

 

Opširnije o ovim promjenama, visini poreza, nastanku obveze i primjerima obračuna, te obračunu posebnog poreza za rabljena plovila i zrakoplove u tuzemstvu pišemo u novom broju časpoisa RRiF 3/10.


LJ.M.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)