Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Datum: 24.05.2019, Petak
Autor: I.P.

      U Narodnim novinama br. 52. od 22. svibnja 2019. objavljen je Zakon o članarinama u turističkim zajednicama koji stupa na snagu od 1. siječnja 2020. godine.

      Zakonom su uređena nova pravila u vezi obveze plaćanja članarine, osnovica i stopa po kojima se članarina obračunava i plaća, načini plaćanja, obračun i naplata članarine i dr.

      Skupine djelatnosti za koje se plaća članarina više se neće dijeliti na djelatnosti trgovine i ostale djelatnosti nego su sve djelatnosti podijeljene u pet skupina. Neke djelatnosti koje su sada obveznici plaćanja članarine od 1. siječnja 2020. više to neće biti, a to su primjerice sljedeće djelatnosti:

 • 69.2 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
 • 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • 63 Informacijske uslužne djelatnosti
 • 74.1. Fotografske djelatnosti
 • 74.3 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 • i dr.

      Stope za obračun i plaćanja članarine više se neće utvrđivati po skupinama i turističkim razredima nego samo po skupinama kako slijedi:

 • Prva skupina - 0,16150
 • Druga skupina - 0,12920
 • Treća skupina - 0,09690
 • Četvrta skupina - 0,03230
 • Peta skupina - 0,01938.

      Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

      Fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu godišnji paušalnu svotu članarine plaćaju za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Svota članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj naknadno će biti propisana pravilnikom.

      Novi Zakon je u primjeni od sljedeće godine, a do kraja godine vrijede stara pravila. To znači da predujmove do kraja 2019. godine trebaju plaćati svi koji su to utvrdili po obračunu za 2018., a godišnji obračun za 2019. također će se sastaviti po starom Zakonu. 

Povratak na vijesti