Novi Zakon o računovodstvu i kontni plan od 2016.

     Za praktičnu primjenu novog Zakona o računovodstvu od najvećeg je značenja primjena novog propisanog računskog (kontnog) plana.

            Kao što je poznato, od 1.1.2016. poslovne knjige otvarat će se i voditi prema propisanom računskom (kontnom) planu. Prema raspoloživim informacijama, objava se može očekivati tek u studenom.

            Sama tematika novog Zakona o računovodstvu ne donosi neke relevantne razlike koje bi u ovom zahtijevale trenutno poznavanje odredbi tog Zakona. Nakon objave podzakonskih akata RRIF će organizirati seminare koji će omogućiti kvalitetnu pripremu za novu poslovnu godinu.

            O novostima što ih donosi Zakon o računovodstvu pisali smo u RRIF br. 8/15. str. 11 i dalje, a o novostima što ih donose novi HSFI u br.9/15., s napomenom da se i HSFI-ji također primjenjuju od 2016. Zapravo novosti i nema jer se radi o starim standardima, tek s nekim malim razlikama što je vidljivo iz spomenutog članka.

Pitanja profesije, odnosno licenciranja trebaju biti riješena do 2018. godine nekim novim zakonom. Do tada se može samo nagađati o mogućim rješenjima.

O seminarima na ovu temu naši čitatelji i pretplatnici biti će obaviješteni putem naše web stranice, odnosno kroz časopis.   

Povratak na vijesti