RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Utorak, 27.01.2015.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2015.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

 

Zakon i pravda

 Vrijeme je izrade završnih računa trgovačkih društava i drugih pravnih i fizičkih osoba. Vrijeme je kada se svode bilance godišnjeg poslovanja, kada se sa svih motrišta analizira je li svaka uložena kuna donijela očekivanu zaradu te koje su zakonite mogućnosti poreznog planiranja kako bi što više novca ostalo na raspolaganju društvu u teškim vremenima gospodarske krize.
  Kada se stvari dovedu do kraja, ne možemo se oteti dojmu da svi subjekti nisu u jednakom poreznom položaju, ali da razlozi otežanog položaja pojedinih subjekata nisu postavljeni s jasnim ciljem.
  U hrvatski sustav trgovačkih društava nedavno je uvedeno malo trgovačko društvo, tzv. jednostavno društvo s ograničenom odgovornosti koje se može osnovati s dovoljnih deset kuna temeljne glavnice. Takvo društvo, međutim, mora u zakonske pričuve unositi četvrtinu dobitka tekuće godine nakon smanjenja za prenesene gubitke. Upravo je tom obveznom pričuvom malo trgovačko društvo dovedeno u nepovoljan porezni položaj u odnosu na društvo s ograničenom odgovornosti koje mu je po veličini temeljne glavnice i vlasničke strukture te tržišnog položaja najbliže.
  Naime, obvezom izdvajanja u pričuve malo se trgovačko društvo ne može koristiti povlasticama reinvestiranog dobitka, tj. neplaćanja poreza u jednakoj svoti kao i društvo s ograničenom odgovornosti. Društvo s ograničenom odgovornosti može reinvestirati cjelokupan dobitak (povećati temeljni kapital), a jednostavno društvo mora platiti porez na svotu od 31,25 % od ostvarenog dobitka da bi uspjelo izdvojiti četvrtinu dobitka za obvezne pričuve.
  Sad se, zapravo, postavlja pitanje svrhe izdvajanja u obvezne pričuve koje su vjerojatno zamišljene da bi bile izvor za pokriće mogućih gubitaka ili pretvaranja u temeljni kapital, kada u svojoj biti društvu predstavljaju dodatni teret. Potpuno je bespredmetno izdvajanje u pričuve nakon plaćanja poreza koje se onda može unijeti u temeljni kapital kad se u temeljni kapital može reinvestiranjem unijeti dobitak bez plaćanja poreza.
  Zanimljivost je da je za tekuću godinu i HGK ta mala trgovačka društva (j.d.o.o.) svrstala u posebnu skupinu obveznika plaćanja članarine Komori u svoti od 20,00 kn mjesečno tako da ta društva već i jednomjesečnom uplatom članarine imaju gubitka iznad svote kapitala, za razliku od prethodnih godina kada je Komora ta društva upisana u sudski registar u tekućoj i prethodnoj godini oslobađala uplate članarine.
  Ovih dana svi polemiziraju o valutnoj klauzuli: jedni su za drugi protiv. Švicarski franak glavni je krivac za sve, druge valute više se i ne spominju.
  Hrvatski je sabor donio zakon kojim je tečaj švicarskog franka određen za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati na 6,39 kn neovisno o svoti i vrsti kredita. Je li pravedno zakonom obuhvatiti i kredite koji nisu samo za financiranje stanova nego i druge imovine koja se ni po svojoj namjeni ni po cijeni ne može mjeriti sa stanovima. Zašto je taj tečaj određen samo za anuitete i obroke u redovitoj otplati?
  Jesmo li kao ljudi skloni rješavati stvari djelomično, predstavljajući sebi kao da smo riješili problem u cjelini, vidimo li uvijek cijelu sliku u svoj njezinoj pojavnosti?

 

 

Dr. sc. Šime Guzić


Z.T.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)