RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Petak, 27.02.2015.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2015.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Profesionalni kukavičluk

 

Virtualni svijet računalne tehnike oslobađa čovjeka dužnosti da razmišlja i oblikuje nove sadržaje. Najbolje to oslikava situacija u vezi s izvješćivanjem o nastalim troškovima službenih putovanja i drugih isplata naknada i dohodaka što ih ostvaruju fizičke osobe. Sustav potpunog nadzora suzuje nam životni prostor i slobodu. On ugrožava slobodu poduzetništva, a nama kao zaposlenicima oduzima slobodno vrijeme jer se propisani zahtjevi sve manje mogu ispuniti u okviru zadanoga radnog vremena. Bilo bi zanimljivo čuti objašnjenje svrhe, koristi i troškova prikupljanja tako brojnih podataka. Je li to uvod u elektronički nadzor poslovanja poduzetnika kad će Porezna uprava na signal računala poslati eksterni nadzor ili rješenje o prekršaju? Kako objasniti šifrirane poruke u odnosu na ono što se nalazi u vjerodostojnim ispravama? Uz to su neke definicije troška posve neobične, kao kada nam poslodavac plati noćenje na službenom putu, što se klasificira kao primitak u naravi.

Nadalje, zar naknada od 2,00 kn po prijeđenom kilometru isplaćena zaposleniku ili direktoru za korištenje njegova privatnog automobila na službenom putu ili za loko-vožnju u službene svrhe predstavlja naknadu koju Država treba kontrolirati putem JOPPD-a?

Mogu li oni koji se i službeno i privatno voze u državnim automobilima uopće razumjeti da se netko u privatnom sektoru nije obogatio zato jer je koristio svoj vlastiti automobil u službene svrhe – jer u tih 2,00 kn nije samo gorivo nego i amortizacija automobila, osiguranje, servis i dr. Ali teško je razmišljati u obrnutom smjeru: rabiti privatno za službeno, umjesto službeno za privatno!

Šifriranje obilježja nastalog troška i dostava podataka nikad nije bilo opsežnije i obimnije. Pretvaramo se u ispostavu Porezne uprave i drugih državnih upravnih tijela za prikupljanje podataka. U toj silnoj trci s vremenom i šiframa problematika izrade financijskih izvješća gotovo je zanemarena. Kakvoća financijskih informacija se ne poboljšava. Stvara se privid kako “punjenje” računa glavne knjige može obaviti svaka osoba koja može svladati određeni računalni program. Priprema knjigovodstvenih isprava za knjiženje obavlja se bez promišljanja o sadržaju poslovne promjene i njezinom ishodu, utjecaju pri oblikovanju financijskog ili poreznog izvješća. Ni obrazovni sustav, osobito sveučilišta, ne stvara misleće osobe koje će u svoj kompleksnosti znati rješavati slučajeve iz prakse. Sve je više konflikata i razočaranja umjesto uživanja i sreće što smo u prilici obavljati ovaj odgovoran posao. Dojam nelagode zbog ponižavanja koje proizvodi informatička kontrola sve više raste. Kad smo pomislili da je vrhunac čuda satkan u napomeni: Ovaj račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je izrađen na računalu, došao je JOPPD.

Što još slijedi? Laž kao istina u obrani profesionalnog kukavičluka.

 

 

Dr. sc. Vlado Brkanić


Z.T.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)