RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Petak, 26.02.2016.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2016.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Uvodnik

            Brojni su slučajevi u praksi kada ne možemo razumjeti što je bila namjera zakonodavca kada je propisivao određenu normu. Posljednji je onaj u vezi s (odgođenim) izvješćivanjem o dospjelim a nenaplaćenim tražbinama na obrascu OPZ-STAT. Kad je nešto prirodno i logično, možemo prihvatiti da se opći ustroj podigne na višu razinu.

            Ono što smo nedavno rješavali kao odgovor na pitanje jednoga našeg poduzetnika koji velik dio prihoda ostvaruje od izvoza, susreli smo se s jednim tumačenjem Ministarstva financija – Porezne uprave koje je toliko apsurdno da ga moram komentirati. Riječ je o izdavanju računa za isporuke dobara u EU na hrvatskom i engleskom jeziku (dvojezični račun), a vrijednosti isporuke izražene su u hrvatskoj i europskoj valutnoj jedinici. Rekli bismo, zahtjevi hrvatskih propisa su zadovoljeni.

            Kad smo konzultirali literaturu i vidjeli da Porezna uprava u tumačenju Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona i Zakona o PDV-u polazi od isključive uporabe domaćeg jezika, svi smo zastali. Što je problematično ako se na računu u opisu stavaka usporedno koristi i svjetskim jezikom koji je kupcu razumljiv? Bilo bi zasigurno jako dobro kad bismo cijelom svijetu mogli nametnuti svoj jezik pa da inozemnom kupcu ispisujemo račun na hrvatskom jeziku. Hrvatska bi tada bila u sasvim drugoj poziciji. Kad još tomu pridodamo od kolikog nam je značenja izvoziti, od ispisivanja dvojezičnog računa učinili bismo i više. Koje sve napore čine izvoznici da nešto prodaju, koje žrtve i troškove trpe, a onda netko protumači kako računi ... ne mogu biti izdani na hrvatskom i stranom jeziku (MF-PU 513-07-21-01/13-2 od 30. listopada 2013.). Iako odredba čl. 19. st. 1. Zakona o računovodstvu (... financijske informacije sastavljaju se na hrvatskom jeziku - jednako to uređuje i novi ZOR u čl. 26.) ima naredbodavni smisao, njoj nije protivno ako se informacija (ovdje računi) sastave usporedno još i na drugom jeziku. Naime, zakone prema suvremenoj pravnoj doktrini treba čitati afirmativno, tj. sve što nije zabranjeno je dopušteno, osim ako je protivno nekom drugom propisu, Ustavu, javnom poretku i moralu. Tumači zakona upravo to nisu imali na umu i tako su nas doveli u nemoguću situaciju. Svatko tko se bavi izvozom susreće se sa zahtjevom inozemnog kupca da račun sastavlja dvojezično i dvovalutno. Štoviše, prema Zakonu o PDV-u i deviznim propisima dopustivo je izdati račun u kunama i eurima ili drugoj valuti. Nadalje, OPZ dopušta pojavnost "isprava na stranom jeziku" pa će porezno tijelo odrediti rok u kojem će porezni obveznik dostaviti prijevod isprave na hrvatski jezik i latinično pismo ako to zatraži kontrolno tijelo.

            Odgovor našem klijentu bio je u skladu s ovdje rečenim, a Poreznoj upravi poslali smo prigovor radi preispitivanja njihova neodrživog stajališta pa ako treba i zakonskih rješenja.

Dr. sc. Vlado Brkanić


I.P.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)