RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Petak, 25.03.2016.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2016.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Uvodnik

          Kad malo dublje razmislimo, moglo bi se reći da se naši životi sastoje od vječne potrage kako nešto bolje i brže učiniti te kako ispuniti krajnji cilj poslovnog i životnog zadovoljstva. Pri kraju smo s poslovima sastavljanja financijskih i poreznih izvještaja koji nisu samo puki mehanički čin nego je u svakom tom izvješću sadržano golemo profesionalno znanje i iskustvo – dio naše osobnosti. Jedno od oblika profesionalnog iskustva jest konzervativni pristup. Jesmo li s tim načelom u sukobu s vrhovnim računovodstvenim postulatom o fer/poštenoj vrijednosti koje bi trebalo biti ugrađeno u pozicije financijskih izvještaja? Kad analiziramo Okvir MRS-ova koji sadržavaju i načelo opreznosti kao obilježje konzervativnog pristupa, dolazimo do spoznaje kako je čak i MRS-ovima imanentna stanovita konzervativnost jer kao sastavljači financijskih izvještaja moraju se pomiriti s neizvjesnostima... poput onih o nenaplativosti sumnjivih potraživanja, vjerojatnom vijeku postrojenja i opreme te broju reklamacija po garancijama. Takve se neizvjesnosti priznaju putem vrijednosnih usklađenja, povećanim amortizacijskim stopama i dugoročnim rezerviranjima.

        Opreznost podrazumijeva da imovina i prihodi nisu precijenjeni, a obveze i rashodi nisu podcijenjeni. Međutim, Okvir je postavio ogradu prevelikoj opreznosti kako se ne bi stvorile... skrivene rezerve ili prekomjerna rezerviranja, namjerno podcjenjivanje imovine i prihoda, ili namjerno precjenjivanje obveza ili rashoda (...), a sve s ciljem pouzdanosti i nepristranosti financijskih izvještaja.

         Pristup blagom stvaranju pričuva prihvatljivije je od nekritičke primjene fer vrijednosti pod svaku cijenu s motrišta jače zaštite vjerovnika i financijskog zdravlja dužnika. Vjerovnik je, na kraju krajeva, i Država pa će i ona od konzervativnog opreza imati koristi u naplati javnih davanja. Nažalost, naši su porezni propisi i porezna praksa u golemom raskoraku – gleda se samo kako danas naplatiti što više poreza.

         Primjer loše bilančne i poslovne politike menadžmenta jedne naše velike i značajne kompanije koja to, nažalost, više nije, jest da su se dobri financijski rezultati postizali prodajom dijelova poduzeća, a sve pod geslom kako se treba usredotočiti na osnovnu djelatnost. Godinama smo tog direktora gledali kao menadžera godine kojeg su promovirali neki časopisi i HGK. Korisnije bi bilo da je radio na proširenju tržišta i preuzimanju regionalnih kompanija! Razumljivo, konzervativni računovođe s takvim vodstvom trgovačkog društva mogu učiniti vrlo malo. Upravo zato, razmislite i predočite upravi što će se dogoditi ako zanemarimo dužni oprez i skepticizam za mnoge stavke u financijskim izvještajima. Radost življenja ne možemo odgoditi, ali uspjeh da, ako to proizlazi iz prirode poslovanja.

Dr. sc. Vlado Brkanić


I.P.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)