RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Četvrtak, 26.01.2017.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2017.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Blamaža

 

      Jeste li ikada došli u iskušenje da ostavite posao koji radite? Učinili ste sve „po zakonu“ s dubokim promišljanjem i na temelju svih spoznaja o nekom području (poreza i računovodstva), no viša razina (zakonom zadana) – nadzor, proglasi vaše postupke i vaš rad pogrešnim i protuzakonitim. Čovjek se stalno preispituje i razmjenjuje iskustva te nastoji čuti i druga mišljenja kako bi sam učinio korekcije ako je štogod pogrešno razumio. I ako nakon takvih samokontrola dolazite do istog rješenja koje ste proveli, a nadzor misli drukčije, što tada?

      Osobno imam nekoliko bolnih iskustava, moglo bi se reći čak i poniženja, jer sam davao savjete koje institucija Ministarstva financija drukčije tumači. Prije desetak godina rješavali smo pitanje o porezu na dohodak od kapitala (12 %), a u vezi s kojim je u prijelaznim odredbama Zakona o porezu na dobit propisana iznimka koja pomalo tajanstveno formulira kako će se dohodci (pa razumljivo i od kapitala) „… oporezivati po propisima koji su do tada bili na snazi“. To se do „tada“ odnosilo na prije važeći zakon, a koji je imao odredbu o oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak od kapitala ako se dividenda ili dobitak dioničara / članova društva koji su fizičke osobe njihovom odlukom uporabe za povećanje temeljnog kapitala. To je određenje bilo primjenjivo i na spomenuti slučaj.

      Oprezan čovjek, kojemu je dobar i povoljan odgovor izgledao malo nestvarnim i možda rizičnim, ipak je zatražio i drugo mišljenje, pa je uputio pitanje Ministarstvu financija – Poreznoj upravi da i oni to potvrde jer je bila riječ o znatnoj svoti poreznog oslobođenja. Nakon mjesec dana izdano je mišljenje da se ta iznimka ne odnosi na dohodak od kapitala nego na zaostale isplate drugih dohodaka. „Zemljo, otvori se“ – koje li blamaže. Osobno sam izrazio žaljenje zbog takva službenog stajališta, no ostao sam pri prvotnom mišljenju, a to je da se zaista može postupiti kako sam rekao. Nisu postupili.

      Protekom nekoliko godina Upravni sud donosi u jednom drugom predmetu presudu kojom se za takav slučaj poništava rješenje Porezne uprave koja je naložila plaćanje poreza na dohodak od kapitala u slučaju dokapitalizacije društva. Prekasna zadovoljština za povrat osobnog dostojanstva.

      Najnovije iskustvo je također bolno. Ukratko, savjet je bio da u poslovnom spajanju dvaju domaćih trgovačkih društava (istog vlasnika) neće doći do oporezivanja revalorizacijske pričuve jer se sve bilančne stavke prenose po knjigovodstvenoj vrijednosti uz održavanje kontinuiteta u oporezivanju (pa i te revalorizacije). Nadzor se ne slaže, a drugostupanjsko tijelo Porezne uprave odbacuje prigovor. Još se jedino uzdam u Upravni sud. Teško mi je vjerovati da je riječ o nepoznavanju propisa, više mi se čini da je u pozadini nešto treće. Ili pak da se zauvijek ostavim ovog posla?


I.P.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)