RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Ponedjeljak, 26.06.2017.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2017.

  • Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

 


A sada revizija

      Vraćam se iz Splita gdje sam na seminaru prilično neuspješno branio ministra financija. Kriv je jer je radio u Agrokoru! Kriv je jer je kod poreza na dobitak od 12 % umjesto prihoda trebao odrediti kriterij – ostvareni dobitak od 3 mil. kn! Kriv je jer je snizio poreze osobama s većim dohodcima… itd. Vraćam se sjetan jer sam umjesto slušanja sugovornika uzvratio uvjeravanjem koja nisu imala učinak.

      Sada čitam kako je Ministar kriv i za Zakon o reviziji jer nije ugradio EU-ove smjernice o nadzoru revizora s naglaskom na subjekte od javnog interesa s ciljem prikrivanja „manifetluka u Agrokoru“ (Z. Despot, V. L. od 19. lipnja 2017.)?! Europska će komisija pokrenuti postupak na Sudu EU-a zbog tog propusta. I evo odjednom novog nacrta Zakona o reviziji koji su pripremili u Ministarstvu financija i koji to sve sadržava.

      Ono što se meni čini, a čega nije svjestan ni ministar Marić, je što Hrvatska revizorska komora vrlo uspješno realizira svoje ciljeve putem svojih „ljudi“ koje ima u Ministarstvu financija. Mislim i sada da Ministar nije kriv za Zakon o reviziji jer on ne mora biti upućen u detalje; odgovornost je na osobama koje su trebale znati u kojim dijelovima Zakon o reviziji nije usklađen sa smjernicama EU-a.

      Teško mi je povjerovati da autori nacrta tog Zakona ne znaju koji zakon propisuje obveznike revizije. U uvodnom dijelu (str. 8 – 9) navodi se da se ta obveza uređuje „... u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva“. Obveznike revizije određuje Zakon o računovodstvu (čl. 20.). Ali ono na što upozoravam već više godina i što smatram bitnim jest prisilna revizija onih subjekata koji nisu od javnog interesa, a namjerno ih se gura u taj status. To su svi oni mali poduzetnici koji ostvaruju prihode veće od 30 mil. kn, koji imaju imovinu veću od 15 mil. kn i više od 25 zaposlenih, a ne spadaju u srednje velike poduzetnike. To nema smisla i takvo se određenje uporno održava kako bi revizori imali posla. Stoga istodobno u vezi s tim treba mijenjati i Zakon o računovodstvu. U susjednoj je Sloveniji jasno određeno u Zakonu o trgovačkim društvima da su obveznici revizije sva velika i srednje velika kapitalna trgovačka društva i komanditna društva. Razumljivo, društva od javnog interesa su i ona društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju burze, kreditne i druge financijske institucije i koja treba revidirati jer upravljaju „tuđim novcem“. Čišćenje parazitskih nameta nešto je što dugo iščekujemo. Lista je takvih golema.

      Revizore Agrokora nije birao ministar Marić dok je tamo bio zaposlenik. Oni koji su obavljali reviziju neka se zapitaju kako to da se neograničeno imalo povjerenja u ono što je uprava pripremila i stavila u godišnje financijske izvještaje. Kako se radio popis imovine i obveza, zašto se vrijednost imovine (osobito zaliha) nije testirala na neto utrživu vrijednost. Sudionici prijevarnog pothvata trebali bi na to dati odgovor, a ne ministar Marić. U drugom pak nevezanom poslu koji je odrađivala druga ugledna revizorska kuća neshvatljivi su propusti ili pak nešto treće: revidirani subjekt primjenjuje istodobno za nekretnine metodu poštene vrijednosti i metodu troška, u financijskom izvještaju iskazuje i amortizaciju i oprihoduje tu istu imovinu. Je li i za to „neznanje“ računovodstva kriv Ministar?

Dr. sc. Vlado Brkanić


I.P.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)