RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Ponedjeljak, 26.02.2018.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2018.

  • Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

 

Kreator, a ne poslužitelj

      Računovodstvo obveznika poreza na dobitak u nas je dvostavno. Često se naziva i dvojno, nazivom koji izaziva i nerazumijevanje neupućenih koji to izjednačuju s dvostrukim. Računovodstvo je zapis o poslovnim događajima nekog subjekta u prošlosti. Razni oblici zapisa o poslovima razvijaju se još od Mezopotamije, spominju se u svetim knjigama, a mi smo baštinici velikana Kotrulja koji nam je svojim opisima ostavio u nasljeđe prekrasan instrumentarij za prikupljanje informacija o prošlosti kako bismo saznali rezultate poslovanja i donijeli odluke za budućnost.

      No to su stara vremena koje više nitko ne spominje. Sad smo u dobu terora informatike gdje se ne može provesti ništa ako nije predviđeno programima. Računovođa je postao poslužitelj softvera, a ne kreator računovodstvenih informacija. Nema sumnje da je računovodstveni softver napravio revoluciju u brzini i kvaliteti obrade računovodstvenih dokumenata i prezentiranju računovodstvenih izvješća, ali računovođa mora ostati i dalje onaj koji upravlja sustavom i pri unosu poslovnih događaja i pri tumačenju računovodstvenih informacija.

     Najznačajnije računovodstvene informacije sažete su u financijskim izvješćima koja su nastala obradom računovodstvene dokumentacije u skladu s računovodstvenim pravilima koja su danas kodificirana u Međunarodnim računovodstvenim standardima i smjernicama EU-a. I mi imamo, hvala na pitanju, nacionalne računovodstvene standarde, ali ne znamo jesu li nam oni pomoć ili teško breme. Ne znamo što ćemo s njima, hoćemo li ih usklađivati s međunarodnima ili ne, hoćemo li ustrajati na nekim svojim malim logikama uređivanja troškova, kapitala i slično ili ćemo slijediti svijet. Što bi na to rekao Kotrulj?

     Međunarodni se računovodstveni standardi razvijaju i mijenjaju, a nacionalni ostaju čvrsto prikovani tamo gdje su bili i prije više od deset godina uz iznimne sitne promjene koje izražavaju samo istu staru logiku. Imamo standarde! Bolje da ih ne diramo da nešto ne pokvarimo u tom sjajnom sustavu koji besprijekorno funkcionira.

     Financijska izvješća koja se sastavljaju prema ne znam čijim zahtjevima postaju potpuno nepreglednima kao nekadašnji rasteri u kojima je trebalo usklađivati stupce i retke kao u POL-u. Druga izvješća neke pozicije razrađuju minuciozno svaki detalj odnosa s poduzetnicima s kojima postoji odnos sudjelujućih interesa ili je pak grupa, a s druge s druge strane zanemaruju cijele skupine povezanih osoba koje potpuno netočno računovođe moraju prikazati kao odnose s nepovezanim poduzetnicima.

      Da u svijetu nije ništa pogrešno ne bismo imali što raditi ili, u našem slučaju, kad vidimo očitu pogrešku dobro bi bilo ispraviti ju ili barem popraviti ono što možemo.

      Jezik struke je snažan instrument kojim se ljudi u određenom krugu mogu razumjeti kada govore o nekim stručnim pitanjima. Tako liječnici imaju svoj jezik, informatičari svoj, matematičari, pravnici imaju neki svoj štih, ali jezik računovodstva praktički ne postoji, barem ne na onaj način kako to stručna javnost očekuje. To se najbolje vidi na novoj objavi međunarodnih računovodstvenih standarda gdje se i iskusni računovođe moraju ponovno navikavati na nove izraze ili stare fraze kojima su dana nova značenja. Svaki je novi prijevod međunarodnih računovodstvenih standarda nova performansa prevoditelja u slaganju beživotnih riječi i nova muka po računovođi kad se pita kako prevesti umjetnički doživljaj prevoditelja, istina, teškoga engleskog stručnog teksta na svakodnevni živi jezik hrvatskog računovođe. I onda neš pil! - kako bi svevremensku životnu sublimaciju izrazio Pajo Kanižaj.

Dr. sc. Šime GUZIĆ, zamjenik glavne urednice


I.P.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)