RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novi broj RRiF-a

Srijeda, 26.06.2019.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2019.

  • Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

 

Digitalizacija i računovodstvo

 

      Svi govore o digitalizaciji poslovanja. U proteklih mjesec dana održana su tri simpozija (Portorož, Pula, M. Lošinj) na kojima su obrađivane teme o digitalizaciji. Središnje pitanje jest ugrožava li digitalizacija poslove računovođa? Naime, digitalizacija će uključivati i umjetnu inteligenciju pa je za pretpostaviti da će se i knjigovodstveni poslovi u velikom dijelu automatizirati.

      Definicija odnosno sadržaj digitalizacije na sadašnjoj razini obuhvaća poslovanje bez propisa, dok je u području medija to prijelaz s analognog u digitalne tehnologije. U računovodstvu se veće promjene tek očekuju, a prema mojem razumijevanju budućih procesa ono će najviše pogoditi dio koji se odnosi na knjigovodstvene poslove. Pođimo samo od e-računa koji će u nas za sve poslovne subjekte postati obvezni od 2020./21. godine. Jednom oblikovan zapis računa neće se ponovo unositi knjigovodstvenim postupkom, nego će se preuzimati u poslovne knjige (glavnu knjigu) kao digitalni zapis – uz raspored na trošak ili imovinu (robu, investiciju i dr.), na konto pretporeza i obvezu prema dobavljaču. Upravo će tim procesom netko morati upravljati i nadzirati ga jer svaki ulazni račun nije trošak. Ako i jest, treba definirati koja mu je priroda te na kojeg nositelja ga treba rasporediti. Te procese i mnogo više od toga mora nadzirati netko tko je kvalificiran, tko poznaje primjenu računovodstvenih standarda, poreznih i drugih propisa. Možemo reći da će se naporni knjigovodstveni poslovi smanjiti, ali će se otvoriti poslovi za visokoobrazovane računovođe i kontrolere. Finalni proizvod su financijski i porezni izvještaji, analize i prijedlozi odluka i informacija za poslovno odlučivanje i planiranje.

      Poznat mi je slučaj iz Poljske gdje je jedna velika trgovačka kuća (čija je matica u Njemačkoj) smanjila broj osoblja u računovodstvu sa 130 na svega 25 zaposlenika. Nakon skeniranja i digitalizacije podataka knjigovodstveni poslovi su alocirani u izvaneuropsku zemlju s jeftinijom radnom snagom, dok su poslovi kontrolinga i financijskog izvješćivanja zadržani u sjedištu društva u Varšavi.

      Kontroling više neće biti kako se danas razumijeva, nego će obuhvaćati kontrolu nabave / prodaje, knjigovodstveno i porezno obuhvaćanje te u manjem dijelu analizu i planiranje. Možemo zaključiti kako će za visokoškolovane računovođe biti posla još i više, a njegova će … uloga biti navigatorom, koji će strukovnim znanjem i prirođenom marljivošću i preciznošću imati sposobnost opažanja i strateškog razmišljanja. To podrazumijeva kreativnost i sposobnost komuniciranja s upravom društva (prof. dr. sc. M. Hočevar, Ljubljana).

      Mislim da s ovom mišlju i ohrabrenjem za našu profesiju mogu završiti ovaj tekst. Želim Vam lijep odmor i ugodno ljeto.

Dr. sc. Vlado BRKANIĆ


I.P.Ostale vijesti:

Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)