Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade

     Od 1. siječnja 2020. u primjeni je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/20.). Prema izmijenjenom članku 79. st. 10. toga Pravilnika za neoporezive naknade navedene u tablici u nastavku, rok za podnošenje obrasca JOPPD je dan isplate ili najkasnije slijedeći radni dan nakon isplate.

      Prema članku 83. st. 5. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16.,106/18. i 121/19.)   Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija omogućiti poslodavcima i isplatiteljima plaće uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive naknade koje radnik može ostvariti od više poslodavaca i isplatitelja plaće do određene godišnje svote u poreznom razdoblju te radnici nisu obvezni davati izjave poslodavcima o možebitno isplaćenim navedenim naknadama kod drugog poslodavca.

      Za sve ostale neoporezive naknade iz čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19. i 1/20.) koji nisu prethodno navedeni, obveza podnošenja obrasca JOPPD je najkasnije do 15. dana po isteku mjeseca kada je obavljena isplata osim:

  • troškova prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (čl. 7. st. 2. t. 35. Pravilnika – oznaka pod 15.1. JOPPD-a 66 ),
  • troškova smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (čl. 7. st. t. 36. Pravilnika – oznaka pod 15.1. JOPPD-a 67),

za koje se JOPPD podnosi najkasnije do 15. dana u mjesecu nakon mjeseca korištenja prehrane odnosno smještaja.

Povratak na vijesti