RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti iz izmjena Pravilnika o porezu na dobit

Srijeda, 06.06.2012.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 61/12.) odnose se na:

• ograničenja u vezi s korištenjem porezne olakšice za reinvestirani dobitak
• "novi" obrazac prijave poreza na dobit (obrazac PD)
• gubitak od vrijednosnih usklađenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine koja podliježe amortizaciji
• isplatu predujmova dobitka i vođenje Evidencije u vezi toga
• utvrđivanje porezne osnovice u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta na području transfernih cijena.

Poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak mogu ostvariti poduzetnici koji su u poreznom razdoblju (2012.) ostvarili dobitak prije uvećanja i umanjenja (razlika prihoda i rashoda), pod uvjetom da je za svotu "reinvestiranog" dobitka povećan temeljni kapital društva i to povećanje je upisano u sudski registar.

U "novi" obrazac PD koji će se sastavljati za odnosnu godinu (za 2012.) unosi se reinvestirani dobitak u svrhu umanjenja osnovice poreza na dobitak, a porezna obveza nastaje isključivo na temelju propisanih uvećanja povezne osnovice (iz rednog broja II. obr. PD), tada uvećanje temeljnog kapitala (upisanog u sudskom registru) predstavlja svotu reinvestiranog dobitka umanjenog za poreznu obvezu.

Međutim, ova porezna olakšica NEĆE se priznati ako poduzetnik ovako stvoreni temeljni kapital naknadno (u 2013. i kasnije) smanji i isplati ga članovima društva ili ga smanji radi prijenosa u korist drugih stavaka kapitala i pričuva koje se u budućim poreznim razdobljima mogu isplatiti članovima društva. Navedeno se primjenjuje i u slučaju preoblikovanja društva i likvidacije, statusnih promjena spajanja, pripajanja i podjele društva te u slučaju promjene strukture vlasništva.

Novost koja proizlazi iz ovog Pravilnika odnosi se i na gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine koja podliježe amortizaciji. On se sada smatra porezno nepriznatim troškom za koji se uvećava osnovica poreza na dobitak, osim kada je riječ o izvanrednom oštećenju ove dugotrajne imovine za koje postoji vjerodostojna dokumentacija.

U vezi s isplatama predujmova dobitka, u Pravilniku je detaljno pojašnjeno vođenje evidencije o tome. Naime, ako poduzetnik tijekom godine isplaćuje predujmove dobitka, obvezan je voditi "Evidenciju o isplaćenim predujmovima dobitka", a prilaže se uz godišnju prijavu poreza na dobitak.

Ako je tijekom godine svota predujmljenog dobitka veća od ostvarenog udjela u dobitku člana društva (fizičke osobe), razlika se smatra dohotkom od kapitala s osnove izuzimanja i ne može se preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja ili zajam.

Sada su detaljnije pojašnjene metode za utvrđivanje transfernih cijena u vezi s poslovanjem između rezidenata i nerezidenata te postupci koje treba provesti u smislu utvrđivanja je li neka transakcija provedena prema načelu nepristrane transakcije između spomenutih osoba.

Više o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit pročitajte u časopisu RRiF br. 7/12.


Đ.J.

Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.
Putovanje članova Udruge “Hrvatski računovođa” u New York
Ponedjeljak, 11.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)