RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti iz izmjena Pravilnika o porezu na dobit

Srijeda, 06.06.2012.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 61/12.) odnose se na:

• ograničenja u vezi s korištenjem porezne olakšice za reinvestirani dobitak
• "novi" obrazac prijave poreza na dobit (obrazac PD)
• gubitak od vrijednosnih usklađenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine koja podliježe amortizaciji
• isplatu predujmova dobitka i vođenje Evidencije u vezi toga
• utvrđivanje porezne osnovice u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta na području transfernih cijena.

Poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak mogu ostvariti poduzetnici koji su u poreznom razdoblju (2012.) ostvarili dobitak prije uvećanja i umanjenja (razlika prihoda i rashoda), pod uvjetom da je za svotu "reinvestiranog" dobitka povećan temeljni kapital društva i to povećanje je upisano u sudski registar.

U "novi" obrazac PD koji će se sastavljati za odnosnu godinu (za 2012.) unosi se reinvestirani dobitak u svrhu umanjenja osnovice poreza na dobitak, a porezna obveza nastaje isključivo na temelju propisanih uvećanja povezne osnovice (iz rednog broja II. obr. PD), tada uvećanje temeljnog kapitala (upisanog u sudskom registru) predstavlja svotu reinvestiranog dobitka umanjenog za poreznu obvezu.

Međutim, ova porezna olakšica NEĆE se priznati ako poduzetnik ovako stvoreni temeljni kapital naknadno (u 2013. i kasnije) smanji i isplati ga članovima društva ili ga smanji radi prijenosa u korist drugih stavaka kapitala i pričuva koje se u budućim poreznim razdobljima mogu isplatiti članovima društva. Navedeno se primjenjuje i u slučaju preoblikovanja društva i likvidacije, statusnih promjena spajanja, pripajanja i podjele društva te u slučaju promjene strukture vlasništva.

Novost koja proizlazi iz ovog Pravilnika odnosi se i na gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine koja podliježe amortizaciji. On se sada smatra porezno nepriznatim troškom za koji se uvećava osnovica poreza na dobitak, osim kada je riječ o izvanrednom oštećenju ove dugotrajne imovine za koje postoji vjerodostojna dokumentacija.

U vezi s isplatama predujmova dobitka, u Pravilniku je detaljno pojašnjeno vođenje evidencije o tome. Naime, ako poduzetnik tijekom godine isplaćuje predujmove dobitka, obvezan je voditi "Evidenciju o isplaćenim predujmovima dobitka", a prilaže se uz godišnju prijavu poreza na dobitak.

Ako je tijekom godine svota predujmljenog dobitka veća od ostvarenog udjela u dobitku člana društva (fizičke osobe), razlika se smatra dohotkom od kapitala s osnove izuzimanja i ne može se preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja ili zajam.

Sada su detaljnije pojašnjene metode za utvrđivanje transfernih cijena u vezi s poslovanjem između rezidenata i nerezidenata te postupci koje treba provesti u smislu utvrđivanja je li neka transakcija provedena prema načelu nepristrane transakcije između spomenutih osoba.

Više o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit pročitajte u časopisu RRiF br. 7/12.


Đ.J.Ostale vijesti:

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)