RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2010.

Srijeda, 22.07.2009.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost, (Nar.nov., br. 87/09.) prvenstveno se
odnosi se na djelomično usklađivanje sa pravnom stečevinom
Europske unije, odnosno novom Direktivom 2006/112/EZ a koja
je stupila na snagu 01. siječnja 2007. Najznačajnije izmjene
odnose se na:*

**Izuzimanja*. Izmjenama se brišu odredbe o oporezivanju
vlastite potrošnje te oporezivanju isporuka dobara i usluga
što ih trgovačka društva i drugi oblici zajedničkog
obavljanja gospodarske djelatnosti obavljaju vlasnicima
udjela i članovima njihove uže obitelji kao i bilo kome
drugome uz povoljnije uvjete ili bez naknade. Umjesto toga
propisano je da se isporukama dobara uz naknadu smatra ako
porezni obveznik ili njegovi zaposlenici u *privatne svrhe
izuzimaju dobra* koja čine dio poduzetničke imovine, ako
raspolažu njima bez naknade ili ih izuzimaju u druge
nepoduzetničke svrhe, a za ta dobra se u cijelosti ili
djelomično mogao iskoristiti odbitak pretporeza*

**Besplatno* davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima
ili budućim kupcima i davanje darova u vrijednosti do 80,00
kn u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ne smatra se
isporukama uz naknadu, uz uvjet da se daju povremeno i ne
istim osobama.*

**Ograničenje prava na odbitak pretporeza*. Poduzetnici neće
moći odbiti 70% pretporeza obračunanog za isporučena dobra
ili obavljene usluge odnosno PDV-a obračunanog pri uvozu
dobara, koja služe *za reprezentaciju u vezi s ugošćivanjem
i darivanjem poslovnih partnera*. Jednako tako, porezni
obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za
isporuku, uvoz ili najam *osobnih automobila* i drugih
sredstava za osobni prijevoz kao i za isporučena dobra,
obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s nabavom, najmom
ili korištenjem osobnih automobila i drugih sredstava za
osobni prijevoz.*

**Oslobođenje od plaćanja PDV-a* na isporuke dobara i usluga
više nije institucionalno određeno. Primjerice, oslobođenje
se odnosi na ugovaranje i odobravanje kredita neovisno o
tome je li se radi o financijskoj instituciji ili trgovačkom
društvu. To znači da će zaračunane kamate biti oslobođene
PDV-a. Međutim, ako poduzetnici osim tih isporuka obavljaju
i druge isporuke koje su oporezive PDV-om, obveznici su
PDV-a za te isporuke uz pravo na odbitak pretporeza samo za
te oporezive isporuke.*

**Inozemni poduzetnici* koji u RH obavljaju isporuke dobara
i usluga *imati će obvezu registrirati se u RH za potrebe
PDV-a*. Imaju obvezu imenovati poreznog zastupnika koji će
za njih obavljati poslove vezane za utvrđivanje i plaćanje
poreza. To treba biti tuzemni porezni obveznik koji će
jamčiti za plaćanje PDV-a.*

*Promijenjene su i odredbe u vezi oslobođenja pri uvozu
dobara (čl. 12), te izvozu (čl., 13). Umjesto matičnog
broja, odnosno matičnog broja građana, od 01. siječnja 2010.
na računu treba upisivati osobni identifikacijski broj (OIB)
kao porezni broj poduzetnika.*

*O navedenoj temi pišemo opširno u časopisa RRiF br.
8/09.
Lj.M.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)