RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u PDV-u od 1. siječnja 2010.

Srijeda, 22.07.2009.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost, (Nar.nov., br. 87/09.) prvenstveno se
odnosi se na djelomično usklađivanje sa pravnom stečevinom
Europske unije, odnosno novom Direktivom 2006/112/EZ a koja
je stupila na snagu 01. siječnja 2007. Najznačajnije izmjene
odnose se na:*

**Izuzimanja*. Izmjenama se brišu odredbe o oporezivanju
vlastite potrošnje te oporezivanju isporuka dobara i usluga
što ih trgovačka društva i drugi oblici zajedničkog
obavljanja gospodarske djelatnosti obavljaju vlasnicima
udjela i članovima njihove uže obitelji kao i bilo kome
drugome uz povoljnije uvjete ili bez naknade. Umjesto toga
propisano je da se isporukama dobara uz naknadu smatra ako
porezni obveznik ili njegovi zaposlenici u *privatne svrhe
izuzimaju dobra* koja čine dio poduzetničke imovine, ako
raspolažu njima bez naknade ili ih izuzimaju u druge
nepoduzetničke svrhe, a za ta dobra se u cijelosti ili
djelomično mogao iskoristiti odbitak pretporeza*

**Besplatno* davanje uzoraka u razumnim količinama kupcima
ili budućim kupcima i davanje darova u vrijednosti do 80,00
kn u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ne smatra se
isporukama uz naknadu, uz uvjet da se daju povremeno i ne
istim osobama.*

**Ograničenje prava na odbitak pretporeza*. Poduzetnici neće
moći odbiti 70% pretporeza obračunanog za isporučena dobra
ili obavljene usluge odnosno PDV-a obračunanog pri uvozu
dobara, koja služe *za reprezentaciju u vezi s ugošćivanjem
i darivanjem poslovnih partnera*. Jednako tako, porezni
obveznik ne može odbiti 30% pretporeza obračunanog za
isporuku, uvoz ili najam *osobnih automobila* i drugih
sredstava za osobni prijevoz kao i za isporučena dobra,
obavljene usluge ili uvoz dobara u vezi s nabavom, najmom
ili korištenjem osobnih automobila i drugih sredstava za
osobni prijevoz.*

**Oslobođenje od plaćanja PDV-a* na isporuke dobara i usluga
više nije institucionalno određeno. Primjerice, oslobođenje
se odnosi na ugovaranje i odobravanje kredita neovisno o
tome je li se radi o financijskoj instituciji ili trgovačkom
društvu. To znači da će zaračunane kamate biti oslobođene
PDV-a. Međutim, ako poduzetnici osim tih isporuka obavljaju
i druge isporuke koje su oporezive PDV-om, obveznici su
PDV-a za te isporuke uz pravo na odbitak pretporeza samo za
te oporezive isporuke.*

**Inozemni poduzetnici* koji u RH obavljaju isporuke dobara
i usluga *imati će obvezu registrirati se u RH za potrebe
PDV-a*. Imaju obvezu imenovati poreznog zastupnika koji će
za njih obavljati poslove vezane za utvrđivanje i plaćanje
poreza. To treba biti tuzemni porezni obveznik koji će
jamčiti za plaćanje PDV-a.*

*Promijenjene su i odredbe u vezi oslobođenja pri uvozu
dobara (čl. 12), te izvozu (čl., 13). Umjesto matičnog
broja, odnosno matičnog broja građana, od 01. siječnja 2010.
na računu treba upisivati osobni identifikacijski broj (OIB)
kao porezni broj poduzetnika.*

*O navedenoj temi pišemo opširno u časopisa RRiF br.
8/09.
Lj.M.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)