RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u poslovanju zbog izmjene Zakona o porezu na dobit

Ponedjeljak, 28.06.2010.

Najznačajnije promjene odnose se na sljedeće:

1. Porezno priznatim rashodima sada se smatraju uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje zaposlenike, uz njegov pristanaka, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu ali najviše do svote koja nije oporeziva porezom na dohodak.

2. Porezno priznatim rashodom smatraju se i rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore sukladno računovodstvenim propisima.

3. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn ( do sada je bio 2.000,00 kn), što znači da je povećana razina jednokratnog otpisa za svari sitnog inventara.

4. Izuzimanja i skrivene isplate dioničarima, članovima društva i s njima povezanim osobama (fizičke osobe) smatraju se njihovim dohotkom. Ali, ako se u postupku nadzora utvrdi da su rashodi s osnove skrivenih isplata i izuzimanja evidentirani kao poslovni rashodi, nadzor će obračunati porez na dohodak i prirez te obvezne doprinose pa će to ujedno biti i porezno nepriznati trošak s motrišta poreza na dobitak!

5. Porezni obveznici koji u dugotrajnoj imovini imaju evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, imaju pravo na porezno priznate troškove amortizacije i druge troškove u vezi s ovom imovinom ako zadovolje sljedeće kriterije:

a) da su registrirani za djelatnost iznajmljivanja i / ili prijevoza,
b) da su s osnove korištenja plovila i zrakoplova u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti ove imovine,
c) da su s osnove korištenja apartmana i kuća za odmor u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti ove imovine.

6. Poduzetnici koji su tijekom godine isplaćivali predujmove udjela u dobitku (dividendi) pri čemu je isplaćeni predujam dobitka veći od ostvarenog dobitka poslovne godine, razliku trebaju "vratiti" do dana podnošenja porezne prijave jer u suprotnom ova se razlika smatra primitkom članova društva (dioničara) koji se oporezuje sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

7. Odredbe o transfernim cijenama i kamatama između povezanih osoba od sada se primjenjuju i na tuzemna povezana društva ako je jedno od njih u povlaštenom poreznom položaju ili ima pravo na prijenos poreznog gubitka.

8. Porez po odbitku po stopi od 20 % plaćat će se na sve vrste usluga koje su plaćene ino-poduzetnicima sa sjedištem u zemljama izvan EU u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobitka niža od 12,5%.

9. Pravo prijenosa poreznog gubitka kod statusnih promjena gubi se ako:

a) pravni prednik tijekom dva porezna razdoblja prije statusne promjene nije obavljao djelatnost,
b) ako pravni slijednik u dva porezna razdoblja nakon statusne promjene bitno promjeni djelatnost pravnog prednika, osim ako to nije zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

10. Srednji i veliki poduzetnici prijavu poreza na dobitak od sada su obvezni predati Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Detaljnije o tome kako će se ove izmjene i dopune primjenjivati možete pročitati u časopisu RRiF br. 7/10.


Đ.J.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)