RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u poslovanju zbog izmjene Zakona o porezu na dobit

Ponedjeljak, 28.06.2010.

Najznačajnije promjene odnose se na sljedeće:

1. Porezno priznatim rashodima sada se smatraju uplaćene premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje zaposlenike, uz njegov pristanaka, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu ali najviše do svote koja nije oporeziva porezom na dohodak.

2. Porezno priznatim rashodom smatraju se i rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore sukladno računovodstvenim propisima.

3. Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn ( do sada je bio 2.000,00 kn), što znači da je povećana razina jednokratnog otpisa za svari sitnog inventara.

4. Izuzimanja i skrivene isplate dioničarima, članovima društva i s njima povezanim osobama (fizičke osobe) smatraju se njihovim dohotkom. Ali, ako se u postupku nadzora utvrdi da su rashodi s osnove skrivenih isplata i izuzimanja evidentirani kao poslovni rashodi, nadzor će obračunati porez na dohodak i prirez te obvezne doprinose pa će to ujedno biti i porezno nepriznati trošak s motrišta poreza na dobitak!

5. Porezni obveznici koji u dugotrajnoj imovini imaju evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor, imaju pravo na porezno priznate troškove amortizacije i druge troškove u vezi s ovom imovinom ako zadovolje sljedeće kriterije:

a) da su registrirani za djelatnost iznajmljivanja i / ili prijevoza,
b) da su s osnove korištenja plovila i zrakoplova u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti ove imovine,
c) da su s osnove korištenja apartmana i kuća za odmor u poreznom razdoblju ostvarili prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti ove imovine.

6. Poduzetnici koji su tijekom godine isplaćivali predujmove udjela u dobitku (dividendi) pri čemu je isplaćeni predujam dobitka veći od ostvarenog dobitka poslovne godine, razliku trebaju "vratiti" do dana podnošenja porezne prijave jer u suprotnom ova se razlika smatra primitkom članova društva (dioničara) koji se oporezuje sukladno Zakonu o porezu na dohodak.

7. Odredbe o transfernim cijenama i kamatama između povezanih osoba od sada se primjenjuju i na tuzemna povezana društva ako je jedno od njih u povlaštenom poreznom položaju ili ima pravo na prijenos poreznog gubitka.

8. Porez po odbitku po stopi od 20 % plaćat će se na sve vrste usluga koje su plaćene ino-poduzetnicima sa sjedištem u zemljama izvan EU u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobitka niža od 12,5%.

9. Pravo prijenosa poreznog gubitka kod statusnih promjena gubi se ako:

a) pravni prednik tijekom dva porezna razdoblja prije statusne promjene nije obavljao djelatnost,
b) ako pravni slijednik u dva porezna razdoblja nakon statusne promjene bitno promjeni djelatnost pravnog prednika, osim ako to nije zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

10. Srednji i veliki poduzetnici prijavu poreza na dobitak od sada su obvezni predati Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Detaljnije o tome kako će se ove izmjene i dopune primjenjivati možete pročitati u časopisu RRiF br. 7/10.


Đ.J.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)