RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti u pravu na pristupu informacijama

Petak, 15.07.2011.

Izmjenama tog Zakona određeno je neovisno tijelo za odlučivanje o svim žalbama korisnika. Bitna novost je povjeravanje drugostupanjskog postupaka po žalbama već postojećem neovisnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, koja ujedno obavlja i nadzor nad provedbom zakona, a s radom započinje 02.01.2012., kao i brisanje članka kojim je Vlada RH svake godine do 31. siječnja bila obvezna objaviti popis tijela javne vlasti.

S obzirom da je ukinut popis tijela javne vlasti, informacija se može zatražiti od tijela javne vlasti koja su definirana na slijedeći način: „državna tijela, županije, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna županija, gradova i općina, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo“.(primjer: HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagrebački holding d.o.o. i dr.).

Prema tome, pravnim i fizičkim osobama omogućeno je Ustavno pravo na dobivanje apsolutno svake informacije od tijela javne vlasti (osim onih informacija koje su zaštićene posebnim zakonom, npr. Zakon o zaštiti osobnih podataka) koju smatraju zanimljivom ili koja im je potrebna (zapis, crtež, slika, snimka i dr.), a koju posjeduje tijelo javne vlasti. No nije dan odgovor koje se to točno informacije mogu, odnosno ne mogu zatražiti, kao niti od kojeg točno tijela javne vlasti.

Tako, npr. kada to Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ne bi ograničavao, svaki poduzetnik mogao bi od FINA-e zatražiti ima li neki poslovni subjektima blokadu poslovnog računa, broj poslovnog računa i u kojim bankama je otvoren, dok se od Općinskih sudova izvješća o vlasništvu nad nekretninama i eventualnim teretima na nekretninama i dr. sada mogu zatražiti.

Dakle, iz važećih odredbi Zakona proizlazi da odgovor koje točno informacije i od kojeg tijela javne vlasti se mogu, odnosno ne mogu zatražiti može dati jedino praksa. Primjena ovih izmjena i dopuna Zakona kroz određeno vrijeme podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i dobivanjem odgovora od strane tijela javne vlasti (davanje informacije, uskrata informacije, pozivanje na dopunu zahtjeva) dati će odgovor na pravnu prazninu.


T.B.



Ostale vijesti:

Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)