RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti vezane uz gradnju i prostorno uređenje

Petak, 08.06.2007.

Jedna od *novosti* koje donosi Zakon o prostornom uređenju
i gradnji *jest decentralizacija izdavanja dozvola* odnosno akata
potrebnih za građenje i uporabu građevina te obavljanje drugih poslova s
tim u vezi na način da će ove poslove, umjesto ureda državne uprave,
obavljati upravna tijela velikih gradova (koji imaju više od 35.000
stanovnika) i gradova sjedišta županija Zakonom se ujedno povećava
*uloga i odgovornosti ovlaštenih arhitekata i inženjera* u postupcima
izdavanja dozvola i drugih akata potrebnih za građenje i uporabu građevina.

Uz postojeće subjekte prostotnog se uređenja Zakonom se uvode i dva nova
subjekta: *fond za gospodarenje nekretninama* te *zavod za prostorno
uređenje velikog grada*. Današnji Zavod za prostorno planiranje
preoblikuje se u *Hrvatski zavod za prostorni razvoj* koji je samostalan
i čija je svrha izrada propisanih dokumenata prostornog uređenja, te
priprema podataka, informacija i druge dokumentacije kojima se osigurava
prostorni razvoj RH i provode mjere zaštite prostora.

Umjesto današnje „dokumentacije prostora" uvodi se *informacijski sustav
prostornog uređenja*.

Značajnu novost čini propisivanje slučajeva u kojima je *obvezno
donošenje urbanističkog plana uređenja*. Tako se ovaj plan, osim za
zaštićeno područje mora kako je to danas propisano, obvezno donosi za
neizgrađene dijelove i dijelove planirane za obnovu građevinskog
područja naselja, te za izdvojena građevinska područja izvan naselja. Na
tim se područjima lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i
rješenje o izvedenom stanju može izdati samo na temelju urbanističkog
plana uređenja.

*Lokacijska dozvola* - njena pravna priroda ostaje ista ali je postupak
izdavanja u potpunosti izmijenjen (racionaliziran i detaljnije uređen po
uzoru na današnji postupak izdavanja građevinske dozvole). Osim toga
uvodi se i jedan novi Instrument - *rješenje o uvjetima građenja* koje
je istodobno instrument provođenja dokumenata prostornog uređenja i akt
na temelju kojega se smije pristupiti građenju određenih građevina.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine *osim* za zgrade čija
građevinska (bruto) površina nije veća od *400 m2*, zgrade za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina
nije veća od *600 m2* i jednostavne građevine čijem se građenju može
pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, a koje određuje ministar
zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

Zakonom se ujedno uvodi i više *imovinskopravnih instrumenata* kao što su:

* zabrana građenja,obveza prodaje zemljišta,
* predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
* pravo prvokupa,
* ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i
* urbana komasacija.

*Idejni projekt* – njegova uloga novim je Zakonom promijenjena tako da on više nije sastavni dio načelne dozvole već lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, a *glavni projekt*, preuzima i ulogu izvedbenog projekta za zgrade koje se grade na temelju rješenja o uvjetima građenja.

Prema novom Zakonu građenju građevina, ovisno o njihovoj vrsti, veličini
i drugim značajkama, može se pristupiti na jednom od slijedećih temelja:

* rješenju o uvjetima građenja,građevinskoj dozvoli,
* potvrđenom glavnom projektu.

Predloženi Zakon više ne omogućava upis u zemljišne knjige građevine izgrađene bez građevinske i uporabne dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta upravne vlasti kao što to omogućava važeći Zakon o gradnji. Prema predloženom Zakonu evidentiranje građevine u katastarskom operatu od strane područnog ureda Državne geodetske uprave provodi se ako je za građevinu izdana uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, potvrda o izvedenom stanju, odnosno potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti. Osim toga, uvjet za evidentiranje u katastru je i da je formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.
D.P.Ostale vijesti:

Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)