RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OIB od 1. siječnja 2010.

Utorak, 01.12.2009.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. – dalje: Zakon) i njegov provedbeni propis, Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar.nov., br. 1/09. – dalje: Pravilnik) primjenjuju se od 1. siječnja 2010. Prema čl. 5. Zakona, obveznici primjene OIB-a su osobe kojima je OIB dodijeljen: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem u RH i strane osobe.

Kako OIB zamjenjuje MBG fizičkih osoba (građana i samostalnih obrtničkih djelatnosti), te MB pravnih osoba, to znači da OIB od 1. siječnja 2010. treba istaknuti na svim poslovnim papirima i ispravama koje se koriste za porezne i ostale potrebe u poslovanju.

Korisnici OIB-a su, trgovačka društva, obrtnici "dobitaši", obrtnici "dohodaši", ustanove, banke, udruge, vjerske zajednice, političke stranke i ostale pravne osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, poreza na dobitak ili dohotka. Sve prethodno navedene osobe trebaju najkasnije do kraja ove godine prilagoditi poslovne i porezne dokumente kako bi već izdavanjem prvih isprava u 2010. sadržajem zadovoljili propisani uvjet, odnosno da ovisno o vrsti dokumenta sadrži i OIB izdavatelja, a u nekim slučajevima i primatelja isprave.

Jedan od najvažnijih poreznih dokumenata je račun koji treba sadržavati OIB ne samo izdavatelja, nego i primatelja računa. Ostali elementi računa, prema propisima o PDV-u, računovodstvenim i ostalim propisima nisu se promijenili.

Od 1. siječnja 2010., poslodavci trebaju evidentirati i pribaviti OIB-e svojih zaposlenika za potrebe matične evidencije radnika. Poslodavcima je taj podatak potreban jer zamjenjuje MBG, te će ga koristiti od 1. siječnja 2010. na svim izvješćima na kojima je prije bio tražen podatak o MBG. To su primjerice izvješća u vezi isplate plaće na R-Sm obrascu, obrascu DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Obrascu IP i dr.

Poduzetnici - isplatitelji dohotka trebaju dobiti podatak o OIB-u i od povremenih autora i drugih fizičkih osoba kojima je isplaćen drugi dohodak u 2009. kako bi taj podatak mogli evidentirati na obrascu ID-1 – Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu, koji se u 2010. dostavlja PU. OIB je potreban i za evidentiranje na potvrdama o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku koje isplatitelji trebaju predati fizičkim osobama za potrebe godišnje porezne prijave na DOH obrascu.

Osim navedenih izvješća i evidencija, poslodavci trebaju koristiti OIB i u svim ostalim izvješćima u kojima se traži podatak o MB poslodavca - društva ili MBG- fizičke osobe. Obveza iskazivanja OIB-a odnosi se na sve dokumente koji se izdaju, odnosno podnose od 1. siječnja 2010. pa i kad se radi o poslovnom događaju iz 2009. Prema raspoloživim informacijama MB poduzetnika još neko vrijeme će se koristiti, kao npr. na financijskim izvještajima koji se predaju FINI u 2010. za 2009. godinu itd.

Opširnije o primjeni OIB-a od 1. siječnja može se pročitati u časopisu RRiF br. 10/09., str. 119.


LJ.M.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)