RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OIB od 1. siječnja 2010.

Utorak, 01.12.2009.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. – dalje: Zakon) i njegov provedbeni propis, Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar.nov., br. 1/09. – dalje: Pravilnik) primjenjuju se od 1. siječnja 2010. Prema čl. 5. Zakona, obveznici primjene OIB-a su osobe kojima je OIB dodijeljen: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem u RH i strane osobe.

Kako OIB zamjenjuje MBG fizičkih osoba (građana i samostalnih obrtničkih djelatnosti), te MB pravnih osoba, to znači da OIB od 1. siječnja 2010. treba istaknuti na svim poslovnim papirima i ispravama koje se koriste za porezne i ostale potrebe u poslovanju.

Korisnici OIB-a su, trgovačka društva, obrtnici "dobitaši", obrtnici "dohodaši", ustanove, banke, udruge, vjerske zajednice, političke stranke i ostale pravne osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, poreza na dobitak ili dohotka. Sve prethodno navedene osobe trebaju najkasnije do kraja ove godine prilagoditi poslovne i porezne dokumente kako bi već izdavanjem prvih isprava u 2010. sadržajem zadovoljili propisani uvjet, odnosno da ovisno o vrsti dokumenta sadrži i OIB izdavatelja, a u nekim slučajevima i primatelja isprave.

Jedan od najvažnijih poreznih dokumenata je račun koji treba sadržavati OIB ne samo izdavatelja, nego i primatelja računa. Ostali elementi računa, prema propisima o PDV-u, računovodstvenim i ostalim propisima nisu se promijenili.

Od 1. siječnja 2010., poslodavci trebaju evidentirati i pribaviti OIB-e svojih zaposlenika za potrebe matične evidencije radnika. Poslodavcima je taj podatak potreban jer zamjenjuje MBG, te će ga koristiti od 1. siječnja 2010. na svim izvješćima na kojima je prije bio tražen podatak o MBG. To su primjerice izvješća u vezi isplate plaće na R-Sm obrascu, obrascu DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Obrascu IP i dr.

Poduzetnici - isplatitelji dohotka trebaju dobiti podatak o OIB-u i od povremenih autora i drugih fizičkih osoba kojima je isplaćen drugi dohodak u 2009. kako bi taj podatak mogli evidentirati na obrascu ID-1 – Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu, koji se u 2010. dostavlja PU. OIB je potreban i za evidentiranje na potvrdama o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku koje isplatitelji trebaju predati fizičkim osobama za potrebe godišnje porezne prijave na DOH obrascu.

Osim navedenih izvješća i evidencija, poslodavci trebaju koristiti OIB i u svim ostalim izvješćima u kojima se traži podatak o MB poslodavca - društva ili MBG- fizičke osobe. Obveza iskazivanja OIB-a odnosi se na sve dokumente koji se izdaju, odnosno podnose od 1. siječnja 2010. pa i kad se radi o poslovnom događaju iz 2009. Prema raspoloživim informacijama MB poduzetnika još neko vrijeme će se koristiti, kao npr. na financijskim izvještajima koji se predaju FINI u 2010. za 2009. godinu itd.

Opširnije o primjeni OIB-a od 1. siječnja može se pročitati u časopisu RRiF br. 10/09., str. 119.


LJ.M.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 20.01.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 17.01.2020.
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Četvrtak, 09.01.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.
Konačno su objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme
Petak, 03.01.2020.
Prilog - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike
Utorak, 31.12.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.
Utorak, 31.12.2019.
Prilog - Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)
Petak, 27.12.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.
Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)