RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OIB od 1. siječnja 2010.

Utorak, 01.12.2009.

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. – dalje: Zakon) i njegov provedbeni propis, Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar.nov., br. 1/09. – dalje: Pravilnik) primjenjuju se od 1. siječnja 2010. Prema čl. 5. Zakona, obveznici primjene OIB-a su osobe kojima je OIB dodijeljen: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem u RH i strane osobe.

Kako OIB zamjenjuje MBG fizičkih osoba (građana i samostalnih obrtničkih djelatnosti), te MB pravnih osoba, to znači da OIB od 1. siječnja 2010. treba istaknuti na svim poslovnim papirima i ispravama koje se koriste za porezne i ostale potrebe u poslovanju.

Korisnici OIB-a su, trgovačka društva, obrtnici "dobitaši", obrtnici "dohodaši", ustanove, banke, udruge, vjerske zajednice, političke stranke i ostale pravne osobe, neovisno o tome jesu li ili nisu obveznici PDV-a, poreza na dobitak ili dohotka. Sve prethodno navedene osobe trebaju najkasnije do kraja ove godine prilagoditi poslovne i porezne dokumente kako bi već izdavanjem prvih isprava u 2010. sadržajem zadovoljili propisani uvjet, odnosno da ovisno o vrsti dokumenta sadrži i OIB izdavatelja, a u nekim slučajevima i primatelja isprave.

Jedan od najvažnijih poreznih dokumenata je račun koji treba sadržavati OIB ne samo izdavatelja, nego i primatelja računa. Ostali elementi računa, prema propisima o PDV-u, računovodstvenim i ostalim propisima nisu se promijenili.

Od 1. siječnja 2010., poslodavci trebaju evidentirati i pribaviti OIB-e svojih zaposlenika za potrebe matične evidencije radnika. Poslodavcima je taj podatak potreban jer zamjenjuje MBG, te će ga koristiti od 1. siječnja 2010. na svim izvješćima na kojima je prije bio tražen podatak o MBG. To su primjerice izvješća u vezi isplate plaće na R-Sm obrascu, obrascu DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada, Obrascu IP i dr.

Poduzetnici - isplatitelji dohotka trebaju dobiti podatak o OIB-u i od povremenih autora i drugih fizičkih osoba kojima je isplaćen drugi dohodak u 2009. kako bi taj podatak mogli evidentirati na obrascu ID-1 – Izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu, koji se u 2010. dostavlja PU. OIB je potreban i za evidentiranje na potvrdama o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku koje isplatitelji trebaju predati fizičkim osobama za potrebe godišnje porezne prijave na DOH obrascu.

Osim navedenih izvješća i evidencija, poslodavci trebaju koristiti OIB i u svim ostalim izvješćima u kojima se traži podatak o MB poslodavca - društva ili MBG- fizičke osobe. Obveza iskazivanja OIB-a odnosi se na sve dokumente koji se izdaju, odnosno podnose od 1. siječnja 2010. pa i kad se radi o poslovnom događaju iz 2009. Prema raspoloživim informacijama MB poduzetnika još neko vrijeme će se koristiti, kao npr. na financijskim izvještajima koji se predaju FINI u 2010. za 2009. godinu itd.

Opširnije o primjeni OIB-a od 1. siječnja može se pročitati u časopisu RRiF br. 10/09., str. 119.


LJ.M.Ostale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)