RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

OPOREZIVANJE USLUGA SMJEŠTAJA, PUTNIČKE AGENCIJE

Zagreb, 22. svibnja 2018. seminar "Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922. svibnja 2018. (utorak)

Nova turistička sezona donosi nove, a ponovo i stare probleme u vezi s pružanjem usluga smještaja. Usluge smještaja mogu se pružati izravno gostima ili putem turističke agencije, a porezni položaj pružene usluge ovisi o poreznom položaju pružatelja usluga, je li obveznik PDV- a ili nije, je li građanin ili stranac? Za određivanje poreznog položaja najvažnije je da se pri sklapanju ugovora odredi u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer o tome ovisi i primjena posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija. Posebnosti su i kod „prodaje“ zrakoplovnih karata, organizacije kongresa i dr. Osim toga, svi sudionici – pružatelji usluge smještaja ili turistička agencija – predmet su kontrole turističkih inspektora.

Na seminaru će se objasniti sve u vezi s oporezivanjem turističkih usluga te odgovoriti na aktualnu poreznu problematiku u postupanju turističkih agencija i pružatelja usluge smještaja te kako ispuniti NOVE zahtjeve turističkih propisa.

Program seminara:

1. Zakonski okvir - koje usluge mogu pružati turističke agencije te načini pružanja
    turističkih usluga

2. Izravno pružanje usluga smještaja domaćim i stranim gostima

 • Posebnosti u oporezivanju ugostiteljskih usluga (PDV, porez na potrošnju)
 • Redoviti postupak oporezivanja usluge smještaja – primjena snižene stope PDV-a,
  priznavanje pretporeza, računi u tuzemstvu, elementi računa prema poreznim i ostalim
  propisima (na kojem jeziku, kojoj valuti i dr.)
 • Porezni položaj iznajmljivača – građana RH i stranaca

3. Usluge smještaja pružene putem agencije - primjena posebnog postupka oporezivanja
    putničkih agencija

 • Koje agencije moraju primijeniti posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
 • Tko se smatra putnikom za potrebe oporezivanja u posebnom postupku
 • Što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Mora li se na usluge prijevoza u zračnom prometu primijeniti posebni postupak
 • Posebnosti agencija pri organizaciji kongresnog turizma
 • Elementi računa u posebnom postupku oporezivanja
 • Način utvrđivanja porezne obveze i pitanja priznavanja pretporeza
  • Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku kada se agencija koristi uslugama
   drugih poreznih obveznika – uvjeti primjene, elementi računa, pretporez
  •  Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku kada se agencija koristi vlastitim
    uslugama i uslugama drugih poreznih obveznika – uvjeti primjene elementi
    računa, pretporez
  •  Oporezivanje aranžmana u posebnom postupku u RH – za koje smještajne objekte
  •  Posebnosti oporezivanja usluge smještaja na plovilima – kada se primjenjuje,
    a kada ne posebni postupak za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma
   (charter)
  • Porezni položaj usluga putničke agencije za aranžmane obavljene izvan EU-a
   – kombinacija s aranžmanom u EU-u i RH – uvjeti primjene, elementi računa, pretporez
  • Porezni položaj usluga putničke agencije kao posrednika

4. Uvjeti poslovanja i pružanja usluga turističkih agencija i nadzor turističkih inspektora

 • Najznačajnije odredbe iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i provedbenih propisa
 • Komentar novog Zakona o pružanju usluga u turizmu – što se primjenjuje od
  1. siječnja 2018., a što od 1. srpnja 2018. godine?
 • Što kontroliraju turistički inspektori (registracija, uvjeti koje treba ispunjavati poslovnica,
  uvjeti za voditelja poslovnice i dr.)
 • Upravne mjere i postupanje turističkih inspektora kod utvrđenih prekršaja kod pružatelja usluga u turizmu

5. Odgovori na pitanja sudionika

Predavači na seminaru su:

dr. sc. Ljerka MARKOTA

dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

 

Početak seminara je u 9:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 22. svibnja 2018. seminar "Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DINRAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)