RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obavješćivanje kupaca o hrani koja izaziva alergiju ili intoleranciju

Utorak, 09.12.2014.

Pravilnikom se propisuju opća načela, zahtjevi i odgovornosti u vezi s informacijama  onepretpakiranoj hrani, uključujući informacije o prisutnosti  tvari koje mogu izazvati alergije ili intoloranciju.  Odredbe Pravilnika primjenjuju se na svu nepretpakiranu hranu ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču (uključujući i prodaju sredstvima daljinske komunikacije) te  nepretpakiranu hranu namijenjenu objektima javne prehrane (npr. ug. objekti) i trgovini na malo, koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Odgovornost za pružanje informacija o nepretpakiranoj hrani je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču, a to je u stvarnosti trgovac na malo odnosno prodavatelj.

Informacije (podatci kojima se označava nepretpakirana hrana) obavezno sadrži:

a) naziv hrane pod kojim se ista stavlja na tržište i prodaje

b) imenu ili nazivu te adresi subjekta u poslovanju s hranom koji hranu nudi/prodaje krajnjem potrošaču (prodavatelja)

c) zemlji /mjestu podrijetla, ako bi izostanak tog podatka mogao dovesti potrošača u zabludu o podrijetlu hrane, ili ako je to propisano

d) oznaka "upotrijebiti do" s naznakom datuma do kada se hrana može upotrijebiti - samo za hranu koja je  brzo kvarljiva  (osim za  svježe voće i povrće, vina, alkoholna pića s više od 10% vol. alkh., pekarske proizvode i kolače ako se konzumiraju unutar 24 sata, ocat i sol)

e) sastojke koji uzrokuju  alergiju ili intoleranciju.

Navedene informacije  moraju biti u pisanom  obliku, lako uočljive, jasno čitljive i gdje je primjenjivo neizbrisive, a istaknute na prodajnom mjestu ili u neposrednoj blizini ili na ambalaži ako se hrana drži na prodajnom mjestu.

Iznimno, podatci o alergenim sastojcima ili sastojcima koji uzrokuju intoleranciju mogu se dati i

- na drugi način (npr. posebnom obavijesti u prodajnom prostoru za svu hranu koja ima alergene ili intolerantne sastojke)  ili

- usmeno

uz uvjet, da se u prodajnom prostoru  na vidljivom mjestu postavi obavijest koja upućuje na mjesto na kojem su informacije  dostupne ili se pozivaju potrošači da  se za informacije o tome obrate osoblju.

U slučaju prodaje na daljinu, tj putem interneta, ove informacije moraju se naznačiti u elektroničkom obliku na int. stranici).

Od  1. travnja 2015. subjekt u poslovanju s hranom (trgovac na malo/prodavatelj) morat će osigurati i podatke o:

a) Dodatnim navodima  o fizikalnim svojstvima, stanju i obradi podataka (npr. zamrznuta, u prahu, dimljena, sušena) ili posebnom načinju obrade i pakiranja hrane  (pakirano u kontroliranoj atmosferi,, obrađeno ionizirajućim zračenjem ) i pojedinim dodacima hrani (sa dodatkom sladila, šećera, sadrži aspartan/fenilanin, sa biljnim sterolima, stanolima ili  esterima i dr.)

b) Popisu sastojaka

            - za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode

            - u slučaju  kad potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane, a naziv hrane bi mogao potrošača dovesti u zabludu.

U slučaju prodaje na daljinu (sredstvima daljinske komunikacije) sve navedene informacije moraju biti dostupne potrošaču prije sam,e prodaje i navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje ili najkasnije u trenutku isporuke.

Sve navedeno proizlazi iz najnovijeg Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Nar. nov., br. 144/14.) koji  stupa na snagu 13. prosinca 2014.  osim čl. 7. st. 1. toč. b i e. koje stupaju na snagu 1. travnja 2015.


D.M.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)