RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obavješćivanje kupaca o hrani koja izaziva alergiju ili intoleranciju

Utorak, 09.12.2014.

Pravilnikom se propisuju opća načela, zahtjevi i odgovornosti u vezi s informacijama  onepretpakiranoj hrani, uključujući informacije o prisutnosti  tvari koje mogu izazvati alergije ili intoloranciju.  Odredbe Pravilnika primjenjuju se na svu nepretpakiranu hranu ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču (uključujući i prodaju sredstvima daljinske komunikacije) te  nepretpakiranu hranu namijenjenu objektima javne prehrane (npr. ug. objekti) i trgovini na malo, koji hranu nude na prodaju krajnjem potrošaču.

Odgovornost za pružanje informacija o nepretpakiranoj hrani je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču, a to je u stvarnosti trgovac na malo odnosno prodavatelj.

Informacije (podatci kojima se označava nepretpakirana hrana) obavezno sadrži:

a) naziv hrane pod kojim se ista stavlja na tržište i prodaje

b) imenu ili nazivu te adresi subjekta u poslovanju s hranom koji hranu nudi/prodaje krajnjem potrošaču (prodavatelja)

c) zemlji /mjestu podrijetla, ako bi izostanak tog podatka mogao dovesti potrošača u zabludu o podrijetlu hrane, ili ako je to propisano

d) oznaka "upotrijebiti do" s naznakom datuma do kada se hrana može upotrijebiti - samo za hranu koja je  brzo kvarljiva  (osim za  svježe voće i povrće, vina, alkoholna pića s više od 10% vol. alkh., pekarske proizvode i kolače ako se konzumiraju unutar 24 sata, ocat i sol)

e) sastojke koji uzrokuju  alergiju ili intoleranciju.

Navedene informacije  moraju biti u pisanom  obliku, lako uočljive, jasno čitljive i gdje je primjenjivo neizbrisive, a istaknute na prodajnom mjestu ili u neposrednoj blizini ili na ambalaži ako se hrana drži na prodajnom mjestu.

Iznimno, podatci o alergenim sastojcima ili sastojcima koji uzrokuju intoleranciju mogu se dati i

- na drugi način (npr. posebnom obavijesti u prodajnom prostoru za svu hranu koja ima alergene ili intolerantne sastojke)  ili

- usmeno

uz uvjet, da se u prodajnom prostoru  na vidljivom mjestu postavi obavijest koja upućuje na mjesto na kojem su informacije  dostupne ili se pozivaju potrošači da  se za informacije o tome obrate osoblju.

U slučaju prodaje na daljinu, tj putem interneta, ove informacije moraju se naznačiti u elektroničkom obliku na int. stranici).

Od  1. travnja 2015. subjekt u poslovanju s hranom (trgovac na malo/prodavatelj) morat će osigurati i podatke o:

a) Dodatnim navodima  o fizikalnim svojstvima, stanju i obradi podataka (npr. zamrznuta, u prahu, dimljena, sušena) ili posebnom načinju obrade i pakiranja hrane  (pakirano u kontroliranoj atmosferi,, obrađeno ionizirajućim zračenjem ) i pojedinim dodacima hrani (sa dodatkom sladila, šećera, sadrži aspartan/fenilanin, sa biljnim sterolima, stanolima ili  esterima i dr.)

b) Popisu sastojaka

            - za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode

            - u slučaju  kad potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane, a naziv hrane bi mogao potrošača dovesti u zabludu.

U slučaju prodaje na daljinu (sredstvima daljinske komunikacije) sve navedene informacije moraju biti dostupne potrošaču prije sam,e prodaje i navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje ili najkasnije u trenutku isporuke.

Sve navedeno proizlazi iz najnovijeg Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Nar. nov., br. 144/14.) koji  stupa na snagu 13. prosinca 2014.  osim čl. 7. st. 1. toč. b i e. koje stupaju na snagu 1. travnja 2015.


D.M.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)