Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

U Nar. nov., br. 12/14. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit. Izdvajamo najvažnije:
     

Dopunjen je čl. 9. Pravilnika: Ukidanje revalorizacijske pričuve radi pokrića gubitka u stečajnom postupku koji se zaključuje prihvaćanjem stečajnog plana ne predstavlja prihod niti se njime povećava porezna osnovica.  To znači da se revalorizacijska pričuva ukida izravno u korist zadržanog dobitka s kojim se pokriva gubitak, a pritom se za svotu „realizirane“ revalorizacijske pričuve knjižene u korist zadržanog dobitka  ne uvećava osnovica poreza na dobitak na red. br. 25. Obr. PD.  
     

Obveznici poreza na dobitak kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske godine, a počelo je tijekom 2013. i završava tijekom 2014., prijavu poreza na dobit za to razdoblje podnose na  PD obrascu za 2013. Obrazac je prikazan u RRiF-u br. 2/14. Ako ovi poduzetnici koriste porezne olakšice sukladno čl. 42. Pravilnika, postupit će na sljedeći način:  Za razdoblje do 31.12.2013. iskazat će poreznu olakšicu na temelju obavljanja djelatnosti na području posebne državne skrbi i Grada Vukovara i to na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama do 31. 12.2013. i toj će svoti  pribrojiti poreznu olakšicu za potpomognuta područja iz članka 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit ( Nar. nov., br. 160/13) na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama od 1. 1. 2014. do kraja toga poreznog razdoblja. Prema tome, na red. br. 45 Obrasca PD objedinit će poreznu olakšicu po starom i novom Zakonu i Pravilniku  o porezu na dobit.
     

Objavljen je  novi PD obrazac koji se primjenjuje za prijavu poreza na dobitak  od 1. siječnja 2014.
     

Povratak na vijesti