RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Ponedjeljak, 08.11.2010.

Iz izmijenjenih odredbi Pravilnika izdvajamo: ,

Pravne i fizičke osobe, mogu fizičkim osobama uključujući i svoje radnike, darivati novac ili dobra za zdravstvene potrebe bez obračuna poreza na dohodak, pod uvjetom da iste nisu podmirene na teret obveznog, dodatnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Novčana sredstva za te potrebe treba uplatiti obvezno na žiro račun osobe ili zdravstvene ustanove u zemlji i u inozemstvu. O učinjenim uslugama darovatelj i primatelj trebaju posjedovati vjerodostojne isprave radi dokaza da su darovana sredstva namjenski utrošena. Razlika koja se ne može dokumentirati smatra se oporezivim dohotkom (plaćom ili drugim dohotkom). Darovatelj je o danim darivanjima obvezan voditi evidenciju.

Manjkovi na imovini nisu oporezivi do svote određene Odlukom HGK ili HOK, a u slučaju da svota manjka premašuje dopuštenu smatra se dohotkom odgovorne osobe. U slučaju da ne postoji objektivna mogućnost za utvrđivanje odgovornosti, ta razlika može uvećati osnovicu poreza na dobitak, ako je o tome donio odluku upravni odbor, nadzorni odbor, ili skupština društva.

Premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje može uplaćivati poslodavac za svoje radnike, koje se do 500,00 kn mjesečno ne smatraju plaćom već troškom poslodavca. To znači da se uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje mogu smatrati troškom do 6.000,00 kn godišnje. Iznimno, u 2010. ta svota može iznositi 3.000,00 kn. Dopuštena godišnja svota može biti uplaćena u jednom ili više mjeseci. Bitno je da ne prelazi godišnje dopustivu svotu. Jednako se odnosi i na obrtnika i slobodna zanimanja kada plaćaju dobrovoljno mirovinsko osiguranje za sebe.

Dohotkom od kapitala smatraju se izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja za privatne potrebe člana društva ili dioničara.

Jednako tako, dohotkom od kapitala smatraju se i skrivene isplate pod kojima se osobito smatraju:

1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne,
2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra i usluge, veću od tržišne,
3. omogućavanje dioničaru ili članu društva koristi za koje nema pravne osnove.

Podsjećamo da se porez na dohodak od kapitala plaća po stopi 40% uvećanoj za prirez.

Ako se primici od kojih se obračunava porez na dohodak daju u naravi, na njihovu tržnu vrijednost uključujući i PDV obračunava se porez na dohodak i prirez po preračunanim stopama.

Sukladno izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak, posebno zbog ukidanja poreznih olakšica s osnove premija osiguranja, mijenjaju se obrasci ID, DNR i IP, s tim da će se novi obrasci primjenjivati tek od 1. siječnja 2011.

O ostalim izmjenama Pravilnika u časopisu RRiF br. 12/10.


L.T.J.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)