RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Ponedjeljak, 08.11.2010.

Iz izmijenjenih odredbi Pravilnika izdvajamo: ,

Pravne i fizičke osobe, mogu fizičkim osobama uključujući i svoje radnike, darivati novac ili dobra za zdravstvene potrebe bez obračuna poreza na dohodak, pod uvjetom da iste nisu podmirene na teret obveznog, dodatnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Novčana sredstva za te potrebe treba uplatiti obvezno na žiro račun osobe ili zdravstvene ustanove u zemlji i u inozemstvu. O učinjenim uslugama darovatelj i primatelj trebaju posjedovati vjerodostojne isprave radi dokaza da su darovana sredstva namjenski utrošena. Razlika koja se ne može dokumentirati smatra se oporezivim dohotkom (plaćom ili drugim dohotkom). Darovatelj je o danim darivanjima obvezan voditi evidenciju.

Manjkovi na imovini nisu oporezivi do svote određene Odlukom HGK ili HOK, a u slučaju da svota manjka premašuje dopuštenu smatra se dohotkom odgovorne osobe. U slučaju da ne postoji objektivna mogućnost za utvrđivanje odgovornosti, ta razlika može uvećati osnovicu poreza na dobitak, ako je o tome donio odluku upravni odbor, nadzorni odbor, ili skupština društva.

Premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje može uplaćivati poslodavac za svoje radnike, koje se do 500,00 kn mjesečno ne smatraju plaćom već troškom poslodavca. To znači da se uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje mogu smatrati troškom do 6.000,00 kn godišnje. Iznimno, u 2010. ta svota može iznositi 3.000,00 kn. Dopuštena godišnja svota može biti uplaćena u jednom ili više mjeseci. Bitno je da ne prelazi godišnje dopustivu svotu. Jednako se odnosi i na obrtnika i slobodna zanimanja kada plaćaju dobrovoljno mirovinsko osiguranje za sebe.

Dohotkom od kapitala smatraju se izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja za privatne potrebe člana društva ili dioničara.

Jednako tako, dohotkom od kapitala smatraju se i skrivene isplate pod kojima se osobito smatraju:

1. davanje određenih koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne,
2. plaćanje veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra i usluge, veću od tržišne,
3. omogućavanje dioničaru ili članu društva koristi za koje nema pravne osnove.

Podsjećamo da se porez na dohodak od kapitala plaća po stopi 40% uvećanoj za prirez.

Ako se primici od kojih se obračunava porez na dohodak daju u naravi, na njihovu tržnu vrijednost uključujući i PDV obračunava se porez na dohodak i prirez po preračunanim stopama.

Sukladno izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak, posebno zbog ukidanja poreznih olakšica s osnove premija osiguranja, mijenjaju se obrasci ID, DNR i IP, s tim da će se novi obrasci primjenjivati tek od 1. siječnja 2011.

O ostalim izmjenama Pravilnika u časopisu RRiF br. 12/10.


L.T.J.Ostale vijesti:

Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)