Odbitak pretporeza za motorna vozila u zaštitarskoj djelatnosti

Navedenim dopisom dostavili ste upit društva „A“ iz Zagreba, koje je zaštitarska tvrtka i koristi kombi blindirana vozila za prijevoz novca za svoje klijente kao i osobna vozila na nadzor rada u štićenim objektima klijenata. Sva vozila imaju ugrađen sustav za nadziranje i praćenje te je u svakom trenutku dostupna informacija o kretanju vozila iz koje je vidljivo da se koriste isključivo u poslovne svrhe, a za svaki posao (prijevoz i pratnju novca, kontrolu rada) postoje radni nalozi, putni nalozi i knjige evidencije. U vezi navedenog postavljeno je pitanje može li navedeno društvo koristiti pravo na odbitak pretporeza za nabavu kombi blindiranih vozila i osobnih vozila kao i za nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Člankom 20. stavkom 11. točkom a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. - 22/12., dalje: Zakon) propisano je da od 1. ožujka 2012. godine obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.

Odredbom članka 133. stavka 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. - 64/12., dalje: Pravilnik) detaljnije je propisano da porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima kao što su gorivo, ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza prema članku 20. stavku 11. točke a) Zakona smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703, konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „trkaći automobili“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.

Odredbom članka 20. stavka 12. Zakona i članka 133. stavka 15. Pravilnika propisano je da se ograničenje odbitka pretporeza prema članku 20. stavku 11. točki a) Zakona ne primjenjuje ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanje ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti lili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz članka 20. stavka 12. Zakona pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.

Nadalje, odredbom članka 133. stavka 16. Pravilnika propisano je da se ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje ako se radi o motornim vozilima kategorije N1 koja prema posebnim propisima obuhvaća motorna vozila namijenjena za prijevoz dobara čija najveća masa nije veća od 3,5 tone, a koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife. Ako se motorno vozilo kategorije N1 izmijeni na način da više ne ispunjava uvjete za tu kategoriju, već prema posebnim propisima postaje motorno vozilo kategorije M1 porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila.

Navedenim odredbama ukinuto je pravo na odbitak pretporeza za osobne automobile koji prvenstveno služe za prijevoz osoba neovisno o vrsti djelatnosti koju se obavlja, međutim pravo na odbitak pretporeza nije ukinuto za osobne automobile koji se koriste za obavljanje djelatnosti obuke vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te za motorna vozila kategorije N1 prema posebnim propisima. Također napominjemo da porezni obveznik koji nabavlja teretno motorno vozilo što će ga koristiti za obavljanje djelatnosti ima pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost.

Prema tome, ako je kombi blindirano vozilo, motorno teretno vozilo ili ako je motorno vozilo kategorije N1 prema posebnim propisima, tada porezni obveznik, u konkretnom slučaju društvo „A“ prilikom nabave takvog motornog vozila ostvaruje pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tog motornog vozila.

Međutim ako porezni obveznik nabavlja osobne automobile koje koristi za obavljanje djelatnosti navedenih u članku 20. stavku 12. Zakona i članku 133. stavku 15. Pravilnika tada nema pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost prilikom nabave osobnog automobila kao i za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tog osobnog automobila.

Povratak na mišljenja