RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića

Narodne novine br.71/2017. od 20.07.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Grada Metkovića (u daljnjem tekstu: Grad).

      Grad Metković uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

      Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Neretvanski glasnik, br. 7/08. i 9/09.) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (Nar. nov., br. 3/02.).

      Ova Odluka stupa na snagu 19. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)