RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine br.66/2017. od 10.07.2017.

 

       Odlukom se propisuje sadržaj i oblik isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u obveznom zdravstvenom osiguranju te način njezinog izdavanja i korištenja.

       Osigurane osobe kojima su izdane iskaznice utvrđene Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 4/07., 91/09., 113/09., 140/09., 4/10., 13/10., 43/10., 29/11., 147/14., 86/15. i 28/16.) ima pravo potonje koristiti i nakon stupanja na snagu ove Odluke te ih mogu koristiti dok postoje okolnosti na osnovi kojih su im izdane.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 4/07., 91/09., 113/09., 140/09., 4/10., 13/10., 43/10., 29/11., 147/14., 86/15. i 28/16.).

      Ova Odluka stupa na snagu 18. srpnja 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)