RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Narodne novine br.127/2017. od 20.12.2017.

 

      Čl. 7. st. 1. Odluke o lokalnim porezima mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na poseban račun.«

      U ostalom dijelu odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca se ne mijenja.

      Ova Odluka stupa na snagu 28. prosinca 2017., a primjenjuje se od 1. 1. 2018.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)