Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Novske

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o porezima Grada Novske (Službeni vjesnik Grada Novske, br. 57/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise