RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Narodne novine br.107/2017. od 03.11.2017.

 

      Odlukom se uređuju sadržaj i oblik informacija koje su kreditna institucija, kreditna unija ili kreditni posrednik dužni dati potrošaču, koji se koristi ili se namjerava koristiti uslugama kreditne institucije ili kreditne unije, prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge.

      Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (Nar. nov., br. 2/15. i 73/17.) prestaje važiti protekom 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

      Ova Odluka stupa na snagu 11. studenoga 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)