RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje PDV-om usluga estetske kirurgije i kozmetičkih tretmana

Broj: 410-19/15-01/03 od 14.01.2015.

Navedenim dopisom zatražili ste tumačenje u vezi oporezivanja PDV-om usluga estetske kirurgije i kozmetičkih tretmana koje obavlja poliklinika u vezi čega se očitujemo u nastavku.

Sukladno odredbama čl. 39. st. 1. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) i odredbama čl. 50. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Ako su usluge estetskih zahvata kao i kozmetičkih tretmana koje obavlja zdravstvena ustanova poliklinika usluge u vezi s liječenjem bolesti, tada se navedene odredbe Zakona i Pravilnika o oslobođenju od plaćanja PDV-a mogu primijeniti. Navedeno je u skladu sa presudom Europskog suda pravde u slučaju C-91/12 Skatteverket v. PFC Clinic AB.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)