Opseg olakšica pri uvozu automobila nakon ulaska u EU

Datum: 14.03.2013, Četvrtak
Klasa: 413-01/13-01/121
Davatelj: Porezna uprava

      U vezi vaših upitao povlasticama na automobile, posebice koje su aktualne povlastice koje vozači mogu ostvariti, te posebno što će se promijeniti ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, dajemo sljedeći odgovor:
      Danom pristupa Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, u segmentu oslobođenja od plaćanja carine (pri čemu u pravilu i PDV-a), počinje s neposrednom primjenom, nastavno na početak primjene cjelokupnog carinskog zakonodavstva Unije, Uredba Vijeća EU broj 1186/2009 od 16. listopada 2009. godine.
      Ova Uredba u svojem sklopu ne poznaje oslobođenja pri uvozu osobnih automobila za potrebe civilnih invalida, što znači da od dana pristupa civilni invalidi pri nabavi i uvozu automobila iz trećih zemalja (najčešće su to Japan i Koreja) plaćaju carinu po stopi od 10% (sukladno Carinskoj tarifi EU, koja se također od dana pristupa neposredno primjenjuje i u RH).
      Isto tako, sukladno europskom carinskom zakonodavstvu, RH ne može autonomno propisivati neke olakšice, pa stoga s danom pristupa prestaju važiti i odredbe članaka 60. i 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Kako su ove odredbe uređivale oslobođenja od plaćanja svih uvoznih davanja na osobne automobile za invalide Domovinskog rata I. – IV. skupine, te članove obitelji stradalih hrvatskih branitelja, za ove kategorije osoba također nastaje obveza plaćanja carine ukoliko vozila nabavljaju odnosno uvoze iz trećih zemalja.
      U praksi carinske službe sporadično su se pojavljivali i slučajevi inozemnih donacija vjerskim zajednicama, koje su se sastojale od osobnih automobila za potrebe svećenika i ostalih vjerskih službenika. Temeljem članka 17. stavak 7. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, takvi poklonjeni automobili također su bili oslobođeni od plaćanja svih uvoznih davanja. No od dana pristupa i ova olakšica prestaje s primjenom.
      Na kraju valja spomenuti da danom pristupa i područje RH postaje dio jedinstvenog područja Carinske unije, te kupnja automobila podrijetlom iz zemalja članica ne podliježe više carinskom nadzoru, tj automobili nisu carinska roba, ne carine se , te nema niti obračuna i plaćanja carine pri njihovoj nabavi odnosno registraciji. No u takvim slučajevima ostaje naplata posebnog poreza i PDV-a.
Osobni automobili koji će se iza 1. srpnja 2013. godine nabavljati odnosno uvoziti iz trećih zemalja, silom prethodno navedenih propisa, biti će opterećeni stopom carine od 10%, sukladno Carinskoj tarifi EU, neovisno da li se radi o novim ili rabljenim automobilima.
 Uz takvo opterećenje carinom, nabava osobnih automobila opterećena je i posebnim porezom na osobne automobile, sukladno posebnom zakonu, od kojih prethodni važi do 30. lipnja 2013. godine (a novi počinje s primjenom od dana pristupa), te PDV-om.

Povratak na mišljenja