RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkup otpada uz postupak obrnutog oporezivanja

Petak, 13.09.2013.

Onaj porezni obveznik PDV-a koji isporučuje rabljeni materijal koji se ne može ponovo uporabiti jer ima svojstvo otpada (industrijskog, neindustrijskog, reciklažnog, djelomično obrađenog), prilikom isporuke ovakvih dobara uz naknadu primjenjuje postupak prijenosa porezne obveze na kupca otpada. Takvo određenje proizlazi iz čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) i čl. 152. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13., dalje: Pravilnik o PDV-u), što znači da kad se pojave takve isporuke, mora se kod izdavanja računa primijeniti ovaj porezni postupak.

U praksi imamo slučajeve koji su obrnuti od zakonski definiranog obrnutog postupka. To je slučaj kad poduzetnik koji zbrinjava otpad zaračunava svoju naknadu za zbrinjavanje i recikliranje, pa se u tom slučaju donositelju (isporučitelju) otpada izdaje račun s PDV-om. Kada pak poduzetnik koji se bavi prikupljanjem otpada i njegovom preradom (reciklažom i sl.) dobije gotovi proizvod koji prodaje kao materijal koji će uporabiti drugi poduzetnik, također je i u tom slučaju riječ o isporuci dobra koja nema obilježje "neuporabljivog materijala", dakle s PDV-om. Npr. kod reciklaže građevinskog otpada dobije se pijesak, crveni pijesak za športske terene i dr., dakle gotovi proizvod koji se prodaje s PDV-om. Iz izloženog dolazimo do zaključka kako treba u tumačenju propisa primijeniti funkcionalnu metodu, tj. što je predmet isporuke. Vodeći se tim načelom dolazimo u dvojbu kad imamo isporuku sirove kože i drugog otpada iz klaonica. No, kako je sirova koža za stjecatelja materijal kojeg koristi kao temeljnu sirovinu u preradi za merkantilnu kožu, mogli bismo pomisliti da poduzetnik koji obavlja klaoničku ili mesno-prerađivačku djelatnost kad isporučuje sirovu kožu, tetive i dr. tada isporučuje svoj proizvod (nusproizvod) uz redoviti obračun PDV-a. Ali, s obzirom na to da je u t. d) st. 2. čl. 152. Pravilnika o PDV-u taksativno navedeno za što se sve primjenjuje prijenos porezne obveze, pa tako i na sirovu kožu, stoga neovisno o tome u kakvom se stanju koža isporučuje nekom kupcu (tuzemnom poreznom obvezniku), u računu za isporuku se ne obračunava PDV nego se stavlja napomena o prijenosu porezne obveze.

O ovoj problematici pisali smo u našem časopisu RRiF br. 9/13. str. 124., no kako je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i kako se otkup otpada može isplaćivati samo na račun, u slijedećem broju (RRiF br. 10) dodatno će se objasniti ova problematika u posebnom članku.


V.B.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)