RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Otkup otpada uz postupak obrnutog oporezivanja

Petak, 13.09.2013.

Onaj porezni obveznik PDV-a koji isporučuje rabljeni materijal koji se ne može ponovo uporabiti jer ima svojstvo otpada (industrijskog, neindustrijskog, reciklažnog, djelomično obrađenog), prilikom isporuke ovakvih dobara uz naknadu primjenjuje postupak prijenosa porezne obveze na kupca otpada. Takvo određenje proizlazi iz čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., dalje: Zakon o PDV-u) i čl. 152. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13., dalje: Pravilnik o PDV-u), što znači da kad se pojave takve isporuke, mora se kod izdavanja računa primijeniti ovaj porezni postupak.

U praksi imamo slučajeve koji su obrnuti od zakonski definiranog obrnutog postupka. To je slučaj kad poduzetnik koji zbrinjava otpad zaračunava svoju naknadu za zbrinjavanje i recikliranje, pa se u tom slučaju donositelju (isporučitelju) otpada izdaje račun s PDV-om. Kada pak poduzetnik koji se bavi prikupljanjem otpada i njegovom preradom (reciklažom i sl.) dobije gotovi proizvod koji prodaje kao materijal koji će uporabiti drugi poduzetnik, također je i u tom slučaju riječ o isporuci dobra koja nema obilježje "neuporabljivog materijala", dakle s PDV-om. Npr. kod reciklaže građevinskog otpada dobije se pijesak, crveni pijesak za športske terene i dr., dakle gotovi proizvod koji se prodaje s PDV-om. Iz izloženog dolazimo do zaključka kako treba u tumačenju propisa primijeniti funkcionalnu metodu, tj. što je predmet isporuke. Vodeći se tim načelom dolazimo u dvojbu kad imamo isporuku sirove kože i drugog otpada iz klaonica. No, kako je sirova koža za stjecatelja materijal kojeg koristi kao temeljnu sirovinu u preradi za merkantilnu kožu, mogli bismo pomisliti da poduzetnik koji obavlja klaoničku ili mesno-prerađivačku djelatnost kad isporučuje sirovu kožu, tetive i dr. tada isporučuje svoj proizvod (nusproizvod) uz redoviti obračun PDV-a. Ali, s obzirom na to da je u t. d) st. 2. čl. 152. Pravilnika o PDV-u taksativno navedeno za što se sve primjenjuje prijenos porezne obveze, pa tako i na sirovu kožu, stoga neovisno o tome u kakvom se stanju koža isporučuje nekom kupcu (tuzemnom poreznom obvezniku), u računu za isporuku se ne obračunava PDV nego se stavlja napomena o prijenosu porezne obveze.

O ovoj problematici pisali smo u našem časopisu RRiF br. 9/13. str. 124., no kako je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i kako se otkup otpada može isplaćivati samo na račun, u slijedećem broju (RRiF br. 10) dodatno će se objasniti ova problematika u posebnom članku.


V.B.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)