Oznake R-1 i R-2 na računima od 1. srpnja 2013.

Datum: 28.06.2013, Petak
Autor: Z.T.

Razlikovanje sadržaja računa za veleprodajni promet i maloprodaju Zakon o PDV-u nije posebno uredio. 

Prema čl. 197. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/13. obveznici poreza na dohodak koji su u sustavu PDV-a na računima trebaju navesti oznaku R-2, a pretporez mogu odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je račun plaćen. Uz oznaku R-2, ti porezni obveznici prema čl. 139. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost na računu trebaju navesti i napomenu »obračun prema naplaćenoj naknadi«.

Obveznici poreza na dobitak koji su u sustavu PDV-a, od 1. srpnja 2013. više nemaju obveze isticanja oznake R-1 na računu. Stoga se preporučuje da se ta oznaka ne stavlja na račune. Ako postoji zaliha tiskanih računa s oznakom R-1, mogu se iskoristiti.

Detaljnije o računima u poslovanju poduzetnika nakon 1. srpnja 2013., može se vidjeti u časopisu RRiF 6/13., str. 42.

Povratak na vijesti