PDV - građevinske usluge ​​

Odgovore na pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.) koja se odnose na građevinske usluge pogledajte ovdje.

Povratak na vijesti