RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PLAĆE I DRUGI PRIMITCI - UTVRĐIVANJE PRIMITKA U NARAVI PREMA UPUTI MF

Opatija - 23. travnja 2018. seminar "Porezne i pravne aktualnosti vezane na plaće i druge primitke - utvrđivanje primitka u naravi prema uputi Ministarstva financija"


Mjesto Vrijeme održavanja
Opatija, Hotel Ambasador, F. Peršića 523. travnja 2018. (ponedjeljak)

Osobni primitci radnika predstavljaju najzastupljeniji trošak koji se pojavljuje kod svih poduzetnika pa ih Porezna uprave često kontrolira. Troškove nastale s osnove obračunanog poreza na dohodak, možebitnih doprinosa i prireza treba razlikovati te iskazivati na obrascu JOPPD. Osim toga, česte su promjene u poreznom položaju neoporezivih naknada, posebno dnevnica i terenskog dodatka. Namjera je ovog seminara na pristupačan način objasniti utvrđivanje, obračun i podmirivanje poreza na dohodak te ostalih javnih davanja i njihovo iskazivanje u obrascu JOPPD.

Program seminara:

1. Obračun redovitih plaća

 • postupak kada se plaće isplaćuju redovito
 • što učiniti kada se plaće ne isplaćuju redovito
 • kako postupiti kada se isplaćuju zaostale plaće iz prijašnjih godina i iz tekućeg razdoblja i
  plaće u dijelovima s posebnim osvrtom na kumulativni obračun poreza iz plaća
 • isplata plaća u naravi uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi primitci
  u naravi)
 • plaće zaposlenih umirovljenika, osoba koje se prvi put zapošljavaju, osoba mlađih od
  30 godina života
 • rad umirovljenika
 • poticanje zapošljavanja, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i sve ostale
  nenavedene aktualnosti, s prikazom u obrascima JOPPD
 • pravo radnika i obračun javnih davanja na ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću –
  bonusi, stimulacije
 • obračun plaće u nepunom radnom vremenu, obračun plaće za rad u dopunskom radnom
  vremenu, obračun plaće za HRVI-ja
 • plaćeni dopust, neplaćeni dopust, odjava radnika u mjesecu u kojem radnik ne ostvaruje pravo
  na plaću
 • obračun doprinosa osoba koje se prvi put zapošljavanju
 • NOVO !! utvrđivanje i isplata plaće u naravi (uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi
  primitci u naravi) - prema novoj Uputi MF
 • osobe na stručnom osposobljavanju
 • voda i piće za radnike za vrijeme radnog vremena

2. Posebnosti pri obračunu plaće i neoporezivih primitaka

 • utvrđivanje plaće za redoviti rad radnika, varijabilni dio plaće i fiksni dio plaće,
  koeficijenti složenosti posla, utvrđivanje prekovremenog rada, rada na blagdan, rad nedjeljom,
  rad subotom, minuli rad
 • minimalna plaća i olakšice vezane za doprinose
 • obračun posljednje plaće u slučaju prekida radnog odnosa
 • sezonski radnici i neoporezivi primitci
 • obračun plaće za člana uprave i obračun doprinosa
 • obvezni doprinosi za člana uprave i odricanje od isplate neto-plaće člana uprave
 • isplata dividendi i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentnima
 • rad sezonskih radnika u poljoprivredi
 • uplate u III. stupu mirovinskog osiguranja od strane poslodavca
 • obračun troškova na službenom putu

3. Ovrha na plaći

 • obveze poslodavca u slučaju ovrhe na plaće
 • poštovanje prednosnog reda u slučaju više ovrha na plaći radnika
 • primitci izuzeti od ovrhe na plaći
 • provedba ovrhe na plaći putem FINA-e

 

Predavači na seminaru: RRIF-ovi savjetnici

Početak seminara je u 9,30 sati.

Naknada za seminar je 750,00 kn (600,00 + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva (obrta, ustanove…) je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Plaćanje naknade je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati po popunjenju skupine.

Seminar je planiran za točno određeni broj sudionika, stoga je prijava obvezna.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRIF PLUS d.o.o. za poslovno savjetovanje, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel. 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Opatija - 23. travnja 2018. seminar "Porezne i pravne aktualnosti vezane na plaće i druge primitke - utvrđivanje primitka u naravi prema uputi Ministarstva financija"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KORNAPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)