RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PODUZETNICI-GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Od 16. siječnja do 7. veljače 2019. u sedam gradova seminar "Godišnja porezna i financijska izvješća za 2018. te novosti za 2019. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 416. siječnja 2019. (srijeda)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 117. siječnja 2019. (četvrtak)
ZAGREB, Hotel Westin, Kršnjavoga 118. siječnja 2019. (petak)*
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49a21. siječnja 2019. (ponedjeljak)
ZADAR, Hotel Kolovare, B. Peričića 1422. siječnja 2019. (utorak)
ROVINJ, Hotel Lone, L. Adamovića 3128. siječnja 2019. (ponedjeljak)
OPATIJA, Amadria Par Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta, V.C.Emina 629. siječnja 2019. (utorak)
ZAGREB, Hotel Westin, Kršnjavoga 17. veljače 2019. (četvrtak)*

*Seminar će se u Zagrebu održati u dvama terminima. Sudionici mogu odabrati datum održavanja koji im više odgovara i prijaviti se za njega.

Sastavljanje financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobitak (PD) jedan je u nizu od najvažnijih poslova računovođa. Za istinito izvješćivanje i točni obračun poreznih davanja pretpostavka je poznavanje svih zahtjeva koji proizlaze iz zakonskih i podzakonskih propisa, kako računovodstvenih (Standarda) tako i poreznih. Stoga će se na seminaru izložiti bitna određenja koja moramo imati na umu kod izrade financijskih izvještaja i prijave poreza na dobitak. Kvalitetna priprema i prepoznavanje vlastite situacije u okviru zadanih određenja uvjet je za ostvarenje navedenih ciljeva.
Na seminaru će se dati i pregled novosti koje proizlaze iz izmijenjenih i dopunjenih poreznih i računovodstvenih propisa koji su stupili na snagu od 1. siječnja 2019. godine.

Program seminara:

1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2019. godini

  • obračun plaća u 2019. godini
  • članovi uprave i likvidatori – obvezni osiguranici
  • nova minimalna plaća i pravo zapošljavanja umirovljenika
  • ostale aktualnosti iz Pravilnika o porezu na dohodak
  • nove osnovice za obračun doprinosa u 2019. godini

2. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2019. godini

  • zakonske promjene u PDV-u
  • što je novo donio Pravilnik o PDV-u
  • prikaz važnijih novosti u vezi s izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina, posebnih
    poreza i dr.

3. Novosti u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit

4. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2018. godinu

5. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2018. godinu

- bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital

6. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (obrazac PD) za 2018. godinu

- obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih
 automobila itd.)

- vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja

- porezne olakšice i oslobođenja

- utvrđivanje porezne obveze za 2018. godinu i prijenos poreznih gubitaka

- izračun predujmova za 2019. godinu

7. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO

8. Sastavljanje ostalih financijskih izvještaja i bilježaka

9. Tko treba predati obrazac DOH za 2018. godinu te obrasce ZPP DOH i INO-DOH i
    obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u obrascu DOH

10. Odgovori na pitanja
 

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Naknada za seminar je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 500,00 kn (400,00 kn + PDV 100,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF plus d.o.o. Zagreb, broj HR2624020061100033007, uz poziv na vaš OIB-3200 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu.

Molimo Vaše uplate nakon 1. siječnja 2019. godine.

Ponude za seminar nećemo slati, a ako Vam je potrebna ponuda ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar.

Rok za prijavu je najkasnije 3 dana prije održavanja seminara, kako bismo što kvalitetnije pripremili seminar.

Prijavu možete poslati i on-line putem naše stranice www.rrif.hr klikom na obavijest o ovom seminaru.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Od 16. siječnja do 7. veljače 2019. u sedam gradova seminar "Godišnja porezna i financijska izvješća za 2018. te novosti za 2019. godinu"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
RINJAKPretplatnik
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (1)