RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

POREZNE AKTUALNOSTI

Od 21. do 27. ožujka 2019. u pet gradova seminar "Porezne aktualnosti u 2019. godini i završne napomene uz GFI"


Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 421. ožujka 2019. (četvrtak)
ZAGREB, Hotel Sheraton, Kneza Borne 222. ožujka 2019. (petak)
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49A25. ožujka 2019. (ponedjeljak)
PULA, Hotel Histria, Verudela 1726. ožujka 2019. (utorak)
OPATIJA, Amadria park hotel MILENIJ, M. Tita 10927. ožujka 2019. (srijeda)

Cilj je ovog seminara obrazložiti aktualna porezna pitanja koja se pojavljuju u praksi nakon izmjene propisa iz područja poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak. Uz to, na seminarima će se dati kratke napomene u vezi s predajom GFI-ja za statističke potrebe i javnu objavu te raspored i uporabu dobitka. Problematika pitanja sudionika seminara obradit će se na kraju programa u okviru odgovora na pitanja.
 

Program seminara:

AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA:

 • Primici članova uprave i likvidatora te obvezno osiguranje članova uprave nerezidenata,
  isplata primitaka članovima uprave nerezidentima, primitci u naravi članova uprave
 • Zapošljavanje umirovljenika i bolovanje radnika – umirovljenika
 • Korištenje olakšica kod minimalne plaće – za koje se zaposlenike može koristiti olakšica
  od 50 %
 • Olakšice radnika kod zapošljavanja – kod mladih osoba i osoba koje se prvi put
  zapošljavaju
 • Primitci i obvezno osiguranje sezonskih radnika – troškovi smještaja, prehrane i sl.
  – angažiranje sezonskih radnika izvan sezone
 • Korištenje osobnih odbitaka kod prekida radnog odnosa ako se radni odnos prekida
  tijekom mjeseca i kako ako je prekid radnog odnosa piosljednji dan u mjesecu
 • Isplata dobitka i postupanje s više isplaćenim predujmovima – izuzimanje 36 %
 • Nagrađivanje radnika – neoporezive isplate i isplate koje se smatraju dohotkom od
  nesamostalnog rada

AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU PDV-om:

 • Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi (bonovi) – izdavanje računa,
  nastanak obveze za obračun PDV-a, računovodstveno evidentiranje prodaje i uporabe
  vrijednosnih kupona
 • Novosti u vezi s isporukama dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
  u 2019. godiniobveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo
  ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH
 • Porezno motrište naknadnih promjena porezne osnovice zbog naknadnih odobrenja i
  popusta za isporuke u tuzemstvu i za isporuke unutar EU-a
 • Porezno motrište trostranih poslova i „lažnih“ trostranih poslova – izdavanje računa,
  obračun PDV-a i računovodstveno praćenje
 • Carinski postupak 42 u drugim zemljama članicama EU-a – oslobođenje od plaćanja
  PDV-a pri uvozu u drugoj zemlji radi otpreme u RH
 • Aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga – usluge koje se oporezuju
  prema temeljnom načelu, usluge povezane s nekretninama i sl. (nove presude Suda EU-a)

AKTUALNOSTI U OPOREZIVANJU DOBITKA:

 • Ispravak i otpis potraživanja od poduzetnika i građana – uvjeti za porezno priznavanje tih
  troškova s motrišta poreza na dobitak
 • Priznavanje kamata između povezanih osoba
 • Ograničenje troškova za kamate
 • Priznavanje troškova rezerviranja – rezerviranja za otpremnine, rezerviranja za dana jamstva,
  rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore i sl.
 • Obračun odgođenih poreza na dobitak – oblikovanje odgođene porezne imovine i
  odgođene porezne obveze
 • Isplata predujma dobitka – uvjeti za isplatu predujmova dobitka i porezno motrište takvih isplata
 • Uračunavanje 13. plaće i nagrada kao priznatog troška
 • Porez po odbitku u 2019. godini – tko su nekooperativne jurisdikcije
 • Izmjene u Zakonu o poticanju ulaganja

ZAVRŠNE NAPOMENE U VEZI S GFI-jem:

 • Predaja GFI-ja za statističke potrebe te za javnu objavu
 • Raspored i uporaba dobitka iz 2018. godine i pokriće gubitka za d.o.o.-e, j. d.o.o.-e i d.d.-e
 • Porezi kod isplate dobitka i prijenosa udjela.

ODGOVORI NA PITANJA

Početak seminara je u 9:30 sati.

Predavači su savjetnici iz RRIF-a.

Naknada za seminar je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn) po polazniku, a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 625,00 kn (500,00 kn + PDV 125,00 kn).

Naknada za seminar uplaćuje se unaprijed na račun RRIF plus d.o.o. Zagreb, broj HR2624020061100033007 uz poziv na vaš OIB-3242 (model plaćanja: 00) ili gotovinom pri ulazu.

Ponude za seminar nećemo slati, a ako vam je ponuda potrebna ili ćete platiti gotovinom, napomenite to u prijavi. Potvrdu o plaćanju molimo donijeti na seminar. Molimo Vašu uplatu od 1. ožujka 2019. nadalje.

Prijavu možete poslati i on-line putem naše stranice www.rrif.hr klikom na obavijest o ovom seminaru.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Od 21. do 27. ožujka 2019. u pet gradova seminar "Porezne aktualnosti u 2019. godini i završne napomene uz GFI"
Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
CEINAPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)