Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2014.- samo u paušalnoj svoti

Datum: 21.01.2014, Utorak
Autor: LJ.M.

Od 1. siječnja 2014. doprinos obrtničkim komorama plaća se samo u paušalnoj svoti. Naknada je utvrđena jednako za sve obveznike u svoti od 44,00 kn mjesečno. Obveza plaćanja doprinosa nastaje danom upisa u Obrtni registar, a prestaje danom brisanja iz registra.

Novost u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama proizlazi iz nove Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 6/14.) te novog Izvatku iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu (Nar. nov., br. 6/14.).

Opširnije o novostima u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama u 2014. može se pročitati u časopisu RRiF br. 2/14.

Povratak na vijesti