RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom nakon 1. srpnja 2013.

Ponedjeljak, 08.07.2013.

Stjecatelji dobara iz EU (naknade za ambalažu, baterije, automobile, ulje i sl.) uz prijavu PDV dostavljaju i podatke o tim dobrima na propisanim obrascima
Plaćanje naknada za gospodarenje otpadom plaćaju se na temelju tih izvješća.

Najnovijim izmjenama čl. 16. st. 6. Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Nar. nov. br. 133/06. do 86/13.) utvrđeno je da proizvođač baterija i akumulatora prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost Poreznoj upravi obvezno dostavlja podatke o vrsti i količini baterija i akumulatora na obrascu Prijava proizvođača baterija i akumulatora (PPBA) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju podatka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD) i podataka iz navedenog obrasca kojeg proizvođači dostavljaju uz PDV obrazac.

Izmjenama  čl. 18. Pravilnika o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i otpadom (Nar. nov. br. 74/07. do 86/13.) utvrđeno je da naknadu kod uvoza, unosa i proizvodnje EE opreme obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača EE opreme i uređaja (PPEEOU) kojeg proizvođač, uvoznik ili stjecatelj iz EU mora dostavljati u skladu s čl. 17. st. 5. navedenog Pravilnika istodobno s obrascem PDV.

Promjenama čl. 16. st. 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov. br. 97/05.,115. do 86/13.), utvrđena je obveza proizvođača (proizvođač, uvoznik i stjecatelj iz EU) da prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi dostavi podatke o vrsti i količini ambalaže na obrascu PPA koji čini sastavni dio navedenog Pravilnika, a plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će se obaviti na temelju tih podataka kao i drugih evidencija koje vodi obveznik.

Dopunama čl. 24. Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima (Nar. nov. br. 124/06. do 86/13.),  utvrđeno je da je proizvođač (i uvoznik i stjecatelj) ulja obvezan prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijave proizvođača ulja (PPU) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu uvoza i/ili proizvodnje svježih mazivih ulja obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca PPU.

Najnovijom promjenom čl. 23. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (Nar. nov. br. 136/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač vozila (uvoznik i stjecatelj) prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost obvezan dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača vozila (PPV) koji je sastavni dio Pravilnika.
Naknada za rabljena vozila koja se unose u područje Republike Hrvatske iz država članica Europske unije plaća poduzetnik (stjecatelj, uvoznik) na temelju podataka iz PPV obrasca.

Izmjenama čl. 13. Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (Nar. nov. br. 40/06. do 86/13.) utvrđeno je da je proizvođač guma obvezan je prilikom podnošenja prijave poreza na dodanu vrijednost dostaviti Poreznoj upravi podatke na obrascu Prijava proizvođača guma (PPG) koji je sastavni dio navedenog Pravilnika.
Naknadu za gospodarenje otpadnim gumama obračunava Fond na temelju podataka iz jedinstvenih carinskih deklaracija (JCD), podataka iz obrasca Prijava proizvođača guma (PPG).

Više o tome u časopisu RRiF 8/13.


Š.G.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)