RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Plaćanje prireza porezu na dohodak za nerezidente

Broj: 410-01/07-01/1668 od 23.01.2008.

Skupina poduzetnika zatražila je od Porezne uprave pojašnjenje vezano uz obvezu plaćanja prireza porezu na dohodak za hrvatske nerezidente.

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak svoju osnovu ima u Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) koji u članku 8. stavak 2. propisuje da se porez na dohodak uvećava za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06.), članku 30a. stavak 2. za određivanje prireza kao kriterij se primjenjuje prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza.

Mišljenja smo stoga da svi porezni obveznici koji u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a ostvaruju dohodak koji, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, podliježe oporezivanju, moraju plaćati i prirez (ukoliko je jedinica lokalne samouprave propisala obvezu prireza), neovisno o tome što se u slučajevima kada je u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja mogu smatrati i rezidentom neke druge države.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)