RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Po drugi put ukinuto retroaktivno oporezivanje dobitaka

Ponedjeljak, 07.07.2014.

    Poznato je da se od 19. X. 2013. neoporezivo mogu isplaćivati oni dobitci/dividende  za koje su bile donesene odluke skupštine društava o isplati, a iste  nisu bile isplaćene do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, tj. do 1. III. 2012. i poslije. Riječ je o dobitcima koji su ostvareni u razdoblju 2005. do 2011. a za koje je uvedeno retroaktivno oporezivanje dohotka od kapitala po stopi od 12% + prirez, a koje je odlukom Ustavnog suda  u listopadu 2013. takvo nasilno oporezivanje bilo ukinuto. Ali, voljom Vlade RH i njenog bivšeg (u narodu voljenog) ministra financija izmanipulirana je odluka  Ustavnog suda ponovnom izmjenom Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 123/13.) kojom se uvelo oporezivanje dobitka/dividendi  ako se isplaćuju zadržani dobitci, odnosno postalo je bitno jesu li odluke o toj isplati bile donesene u razdoblju kad su ti dobitci i ostvareni, sve do 29. II. 2012.
    Svakome zdrave pameti je bilo jasno da je takvim određenjem ponovno uvedeno retroaktivno oporezivanje neisplaćenih dobitaka ostvarenih u razdoblju 2005. – 2011. i da je ignorirana činjenica da su odluke nebitne o tome je li se dobitci/dividende isplaćuju ili zadržavaju, nego je od presudnog značenja  kada su ti dobitci ostvareni, tj. jesu li ostvareni u razdoblju kada takvog poreza nije bilo. Nova odluka Ustavnog suda od 18. VI.2014. bi trebala biti posljednja opomena da se retroaktivno oporezivanje nikada ne ponovi. Sve to ide i na savjest predsjedniku Josipoviću koji je morao prepoznati takav pravni akt koji sadrži retroaktivnost, a olako je potpisao  ukaz o proglašavanju  izmjena Zakona o porezu na dohodak. Ovo zorno pokazuje dvoličnost vladinih ministara koji se silno zalažu za dobrobit poduzetničke i poslovne klime i kako je Vlada proračunskim deficitom od 16 milijarda kuna u 2013. "pomogla gospodarstvu te se brinula o zaštiti interesa socijalno ugroženih", kako je to nedavno izjavio u Saboru ministar financija Lalovac  kad je obrazlagao prošlogodišnji proračun.
    Poduzetnici trebaju zahvaliti Udruzi poslodavaca što je sa izvrsnim odvjetničkim timom i drugi put srušila pravni terorizam  nad poduzetnicima, za razliku od HGK koja se i ovaj put držala pasivno.
    Mi kao struka posramljeni smo jer smo stavljeni u poziciju da smo branili očitu zakonsku nepravdu koju su iskonstruirali u Ministarstvu financija. K tome smo još "zapaprili" kako su odluke o isplati dobitaka  trebale biti i proknjižene na obveze prema članovima društva/dioničarima u godinama kad su donesene (do 29. II. 2012.). Ako to nije bilo tako, platite porez, molim lijepo.
    Odluka Ustavnog suda biti će uskoro objavljena u Narodnim novinama kojom će prestati vrijediti odredbe Zakona o porezu na dohodak o retroaktivnosti. Do tada postoji obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala  ako se isplaćuju zadržani dobitci/dividende iz navedenog razdoblja. Što se tiče vraćanja plaćenog poreza, to zaboravite jer kad ste plaćali taj je Zakon bio na snazi! Zakonito ali nepravedno, zar ne!


V.B.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 6. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)