Po drugi put ukinuto retroaktivno oporezivanje dobitaka

    Poznato je da se od 19. X. 2013. neoporezivo mogu isplaćivati oni dobitci/dividende  za koje su bile donesene odluke skupštine društava o isplati, a iste  nisu bile isplaćene do stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, tj. do 1. III. 2012. i poslije. Riječ je o dobitcima koji su ostvareni u razdoblju 2005. do 2011. a za koje je uvedeno retroaktivno oporezivanje dohotka od kapitala po stopi od 12% + prirez, a koje je odlukom Ustavnog suda  u listopadu 2013. takvo nasilno oporezivanje bilo ukinuto. Ali, voljom Vlade RH i njenog bivšeg (u narodu voljenog) ministra financija izmanipulirana je odluka  Ustavnog suda ponovnom izmjenom Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 123/13.) kojom se uvelo oporezivanje dobitka/dividendi  ako se isplaćuju zadržani dobitci, odnosno postalo je bitno jesu li odluke o toj isplati bile donesene u razdoblju kad su ti dobitci i ostvareni, sve do 29. II. 2012.
    Svakome zdrave pameti je bilo jasno da je takvim određenjem ponovno uvedeno retroaktivno oporezivanje neisplaćenih dobitaka ostvarenih u razdoblju 2005. – 2011. i da je ignorirana činjenica da su odluke nebitne o tome je li se dobitci/dividende isplaćuju ili zadržavaju, nego je od presudnog značenja  kada su ti dobitci ostvareni, tj. jesu li ostvareni u razdoblju kada takvog poreza nije bilo. Nova odluka Ustavnog suda od 18. VI.2014. bi trebala biti posljednja opomena da se retroaktivno oporezivanje nikada ne ponovi. Sve to ide i na savjest predsjedniku Josipoviću koji je morao prepoznati takav pravni akt koji sadrži retroaktivnost, a olako je potpisao  ukaz o proglašavanju  izmjena Zakona o porezu na dohodak. Ovo zorno pokazuje dvoličnost vladinih ministara koji se silno zalažu za dobrobit poduzetničke i poslovne klime i kako je Vlada proračunskim deficitom od 16 milijarda kuna u 2013. "pomogla gospodarstvu te se brinula o zaštiti interesa socijalno ugroženih", kako je to nedavno izjavio u Saboru ministar financija Lalovac  kad je obrazlagao prošlogodišnji proračun.
    Poduzetnici trebaju zahvaliti Udruzi poslodavaca što je sa izvrsnim odvjetničkim timom i drugi put srušila pravni terorizam  nad poduzetnicima, za razliku od HGK koja se i ovaj put držala pasivno.
    Mi kao struka posramljeni smo jer smo stavljeni u poziciju da smo branili očitu zakonsku nepravdu koju su iskonstruirali u Ministarstvu financija. K tome smo još "zapaprili" kako su odluke o isplati dobitaka  trebale biti i proknjižene na obveze prema članovima društva/dioničarima u godinama kad su donesene (do 29. II. 2012.). Ako to nije bilo tako, platite porez, molim lijepo.
    Odluka Ustavnog suda biti će uskoro objavljena u Narodnim novinama kojom će prestati vrijediti odredbe Zakona o porezu na dohodak o retroaktivnosti. Do tada postoji obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala  ako se isplaćuju zadržani dobitci/dividende iz navedenog razdoblja. Što se tiče vraćanja plaćenog poreza, to zaboravite jer kad ste plaćali taj je Zakon bio na snazi! Zakonito ali nepravedno, zar ne!

Povratak na vijesti