RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podnošenje PDV-S obrasca za dobra stečena od organizacije koja ima diplomatski status

Broj: 410-19/13-01/430 od 04.04.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u kojem traži mišljenje o načinu iskazivanja stjecanja dobara u Prijavi PDV-S kada ta dobra nabavlja od dobavljača koji nema PDV identifikacijski broj. Uz upit je priložen račun od dobavljača, odnosno Europske uprave za kvalitetu lijekova i medicinske skrbi (u daljnjem tekstu: EDQM) na kojem PDV nije iskazan, te na kojem je navedena klauzula „PDV se ne primjenjuje na Vijeće Europe – Diplomatska povlastica“.
      Odredbama čl. 4. st. 1. t. 2.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe čl. 13. st. 3., 4. i 10. Zakona.
      Obzirom da se EDQM kao tijelo Vijeća Europe smatra organizacijom koja ima diplomatski status, ono nema PDV identifikacijski broj, ne smatra se poreznim obveznikom, te djelatnost koju obavlja ne podliježe plaćanju PDV-a. Iz navedenog proizlazi da se nabava dobara koju u tuzemstvu obavi porezni obveznik ne smatra stjecanjem, te samim time nije niti predmet oporezivanja, ukoliko isporučitelj iz druge države članice Europske unije nije porezni obveznik. Sukladno navedenom tuzemni porezni obveznik, odnosno primatelj dobara nije obvezan obračunati PDV na takvu nabavu.
      Nadalje, odredbama čl. 182. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14.) propisano je da je pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika PDV-a odnosno koja je registrirana za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj i ima PDV identifikacijski broj obvezna popuniti i podnijeti Prijavu za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije koje su im obavile pravne i fizičke osobe registrirane za potrebe PDV-a u drugim državama članicama Europske unije.
      Obzirom da EDQM nije registrirana za potrebe PDV-a u drugoj državi članici Europske unije, te se ne smatra poreznim obveznikom, tuzemni porezni obveznik koji nabavlja dobra od takve pravne osobe, nije obvezan iskazati takvu nabavu u PDV-S obrascu.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)