RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV i porez na dobitak

rrif - 10.2019, str. 140  

Uporaba pečata u poreznom nadzoru

pip - 9.2019, str. 63  

Izdavanje obvezujućeg mišljenja

rrif - 8.2019, str. 74  

Namjena korištenja plavog dizela

rrif - 8.2019, str. 91  

Utvrđivanje obavljene isporuke

rrif - 8.2019, str. 95  

Oporezivanje autorskih honorara

rrif - 6.2019, str. 112  

Poticanje ulaganja u 2019. godini

rrif - 5.2019, str. 142  

Dokumentacija o transfernim cijenama

rrif - 5.2019, str. 147  

Porez na digitalnu promidžbu

rrif - 5.2019, str. 169  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)