RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
- Porezna uprava
Petak, 17.05.2019.  

Obračun PDV-a na honorare nerezidenata
- Porezna uprava
Četvrtak, 25.04.2019.  

Primjena snižene stope PDV-a
- Porezna uprava
Petak, 12.04.2019.  

Porez na dodanu vrijednost - primjena snižene stope
- Porezna uprava
Srijeda, 27.03.2019.  

Primjena snižene stope PDV-a
- Porezna uprava
Srijeda, 27.03.2019.  

Isporuke u nizu – izvoz dobara
- Porezna uprava
Srijeda, 27.02.2019.  

Primjena snižene stope PDV-a
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 25.02.2019.  

Prijava usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika
- Porezna uprava
Četvrtak, 07.02.2019.  

Primjena snižene stope
- Porezna uprava
Utorak, 22.01.2019.  

Porezna tajna
- Porezna uprava
Ponedjeljak, 21.01.2019.  

Povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
- Porezna uprava
Četvrtak, 17.01.2019.  

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge logopeda
- Porezna uprava
Četvrtak, 03.01.2019.  

Promjene u primjeni stopa PDV-a od 1. siječnja 2019.
- Porezna uprava
Srijeda, 19.12.2018.  

Porez na dodanu vrijednost
- Porezna uprava
Četvrtak, 27.09.2018.  

Porezni tretman dnevne parkirne karte
- Porezna uprava
Petak, 25.05.2018.  

Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi
- Porezna uprava
Utorak, 15.05.2018.  

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka
- Porezna uprava
Četvrtak, 10.05.2018.  

Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta
- Porezna uprava
Utorak, 08.05.2018.  

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)