Porezni položaj časopisa „Moto plus“

Datum: 30.12.2010, Četvrtak
Klasa: 410-19/10-01/119
Davatelj: Porezna uprava

Društvo „M“ d.o.o. obratilo nam se sa zahtjevom za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost časopisa „Moto Puls". Prema navodima u zahtjevu časopis je registriran 1996. godine i izlazi kao mjesečnik s nakladom od prosječno 20.000,00 komada s ciljem promidžbe moto sporta i edukacije mladih motociklista, savjetovanja o tome kako voziti snažne motocikle u prometu, sigurnosti, savjetovanja o sigurnosnoj opremi i slično, organizacije škole vožnje na Automotodromu Grobnik kao i organizacije sigurnosnih vožnji. U zahtjevu se navodi da je časopis pokrenut i financiran osobnim sredstvima s idejom prvog časopisa koji promovira ideju sigurne vožnje i smanjenja broja stradalih u prometu, te da se u svakom broju objavljuju članci o upotrebi sigurnosne opreme motociklista. Nadalje, navodi se da je časopis pokretač sigurnosne vožnje na Grobniku te da je s Ministarstvom unutarnjih poslova imao akciju sigurnosti koja se i dalje nastavlja. Obzirom da je zadaća časopisa edukacija mladih vozača, briga o sigurnosti te unapređenje sporta u Republici Hrvatskoj zatraženo je da se časopis „Moto Puls" oporezuje nultom stopom poreza na dodanu vrijednost.

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 10.a stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

Odredbama članka 60. stavak 2. točka b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 10% na novine i Časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

Prema odredbama članka 98. Direktive Vijeća 2006/112/EZ propisano je da države članice mogu primjenjivati jednu ili dvije snižene stope poreza na dodanu vrijednost. Po sniženim stopama mogu se oporezivati samo isporuke dobara ili obavljanje usluga koje su navedene u Dodatku III. Direktive gdje se između ostalog navode novine i časopisi koji ne uključuju materijale koji su u cijelosti ili uglavnom posvećeni oglašavanju.

U skladu s navedenim, obzirom da je proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva na području oporezivanja porezom na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom Europske unije odnosno Direktivom Vijeća 2006/112/EZ još uvijek u tijeku ne postoji mogućnost primjene nulte stope poreza na dodanu vrijednost na novine i časopise te se ne mogu propisivati odredbe koje bi bile suprotne navedenoj Direkti.

Povratak na mišljenja