RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Posebni porez plaća se i na privatne troškove članova društva

Petak, 28.08.2009.

Posebni porez plaća se, između ostaloga, i na primitke koji se fizičkim osobama isplaćuju s osnove dividendi i udjela u dobitku. Pri tome porezna obveza za uplatu posebnog poreza nastaje istodobno s isplatom dividendi odnosno dobitka. U slučaju kada član trgovačkog društva (vlasnik udjela) donosi odluku o tome da se primljeni računi za njegove privatne troškove evidentiraju na teret ostvarenog dobitka, obračun kriznog poreza nastaje u slučaju kada je račun 3.000,01 i veći odnosno 6.000,01 kn i veći. Za nastanak porezne obveze mjerodavan je nadnevak evidentiranja uporabe dobitka prema računu dobavljača. Budući da je u tom trenutku vlasniku omogućeno raspolaganje tim primitkom neovisno o tome kada će društvo platiti račun dobavljaču, to može biti element nastanka porezne obveze. Primjerice u slučaju ako je trgovačko društvo u 7.mjesecu ili ranije primilo račun za privatne troškove vlasnika i evidentiralo ga na teret ostvarenog dobitka u tom razdoblju, tada ne nastaje obveza za plaćanje "kriznog poreza".
Jednako je pravilo i u posebnim slučajevima plaćanja, primjerice ako je trošak po kreditnoj kartici plaćen na teret društva u 7.mjesecu ili ranije i evidentiran na teret ostvarenog dobitka u tom razdoblju, neovisno o tome što će obveza kartičaru možda biti podmirena kasnije. Nadalje, ako je društvo primilo račun u 8. mjesecu i evidentiralo uporabu dobitka u tom razdoblju porezna obveza ipak nastaje uz plaćanje kriznog poreza. Dakle, u tim slučajevima bitan je nadnevak stvarne uporabe dobitka, a ne nadnevak plaćanja dobavljaču. Bitno je za plaćanje ovog poreza nastanak događaja, tj. što je ranije nastalo – uporaba ili isplata dobitka.
Napominjemo da se isplate ostvarenog dobitka u novcu i naravi na razini mjeseca kumuliraju, odnosno da se poseban porez plaća ako je ukupna svota isplate 3.000,01 kn i veća, a manja od 6.000,00 kn po stopi 2%, a ako je 6.000,01 kn i veća po stopi 4%. U slučaju kada je ukupna svota isplaćenog dobitka na razini mjeseca veća od 6.000,00 kn, poseban porez se na tu ukupnu svotu plaća po stopi 4%.
(T.C.)



Ostale vijesti:

Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)