RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka 2001. - 2004. bez poreza

Ponedjeljak, 31.08.2009.

U razdoblju primjene Zakona o porezu na dohodak od 2001. do 2004. bilo je moguće povećati temeljni kapital društva uporabom dobitka bez obračuna poreza na dohodak od kapitala. Od 2005. i poslije tumačeno je da se ne može besporezno uporabiti dobitak za tu namjenu. Sada smo u novoj situaciji jer je Porezna uprava (drugostupanjski odjel) dala drukčije motrište.

Već dugo je u stručnoj javnosti podijeljeno mišljenje o tome treba li obračunavti 15% poreza na dohodak od kapitla (+ prirez) ako se dobitci ostvareni u razdoblju 2001. do 2004. uporabljuju od 2005. za povečanje temeljnog kapitala. RRiF je o tome pisao i zalagao se za teleološko shvaćanje čl. 68. st. 1. danas važećeg Zakona o porezu na dohodak prema kojemu se dohodak ostvaren do početka primjene novog Zakona oporezuje prema propisima koji su do tada bili na snazi. Mnogi su tumačili da se to odnosi na nastavak oporezivanja ostvarenih dohodaka do kraja 2004. kad se isplaćuju u 2005.(npr. plaće, honorari), ali da se to ne odnosi na iznimke koje su vrijedile do kraja 2004. kada nije bilo oporezivanja uporabe dividendi i dobitaka za izravno povečanje temeljnog kapitla. Ta iznimka je bila propisana čl. 26. prije važećeg Zakona o porezu na dohodak ("dohodak od kapitala ne utvrđuje se s osnove dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva").

Naše je motrište bilo da ako se novim Zakonom o porezu na dohodak određuje da će se nešto oporezivati na način kako je to bilo u vrijeme 2001. do 2004., tada to znaći da vrijede i iznimke, odnosno osobođenje od oporezivanja kad se isplaćuje dohodak i dobitak iz tih godina. Normalno i logično je bilo očekivati da se uporaba i iskorištenje dobitaka za izravno povećanje temeljnog kapital društva ne oporezuje, kao što se to nije oporezivalo u razdoblju primjene ondašnjeg zakona. Ali, tumačnja koja su slijedila bila su na tragu obveznog oporezivanja. Već četiri godine mnogi su linijom manjeg otpora to prihvačali kao gotovu stvar.

Međutim, nedavno je doneseno drugostupanjsko rješenje Porezne uprave koje daje novi pristup, a prema kojem se izjednačuje porezni status uporabe dobitka za povečanja temeljnog kapitala kakav je bio u razdoblju 2001. do 2004. da tako bude i danas.

Međutim, to ne isključuje plaćanje posebnog poreza od 4% na isplatu (uporabu) dobitka.

Više o tome čitajte u RRiF br. 10/09.
V.B.Ostale vijesti:

Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)