RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnici o označavanju tekstila i obuće

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Navedeni pravilnici objavljeni su u
Narodnim novinama broj 40/08, a stupili su na snagu 07.04.2008.
Pravilnici su zamijenili do tada važeće pravilnike o označavanju
tekstila i obuće koji su bili na snazi od 01.01.2006.

U odnosu na do tada važeće pravilnike o označavanju tekstila i
obuće, novim pravilnici usklađeni su sa odredbama novog Zakona o
zaštiti potrošača (Nar.nov., br. 79/07. i 125/07.) u dijelu kojima
se propisuje sadržaj obavijesti o proizvodu (deklaraciji) te
odgovornost subjekata odgovornih za postojanje i točnost
propisanih podataka (oznaka) na tekstilu i obući. Bitna novost je
u tome što se na obavijesti (deklaraciji) za tekstil i obuću uz
ostale propisane podatke, obvezno mora naznačiti kako za uvozne
tako i za domaće proizvode i podatak o zemlji podrijetla, a pored
proizvođača, uvoznika i trgovca na malo, propisuje se odgovornost
za označavanje proizvoda i drugih osoba koje stavljaju tekstil
i/ili obuću na domaće tržište.

*Novosti koje su donesene pravilnicima su sljedeće:*

Obuća i tekstilni proizvodi koji se stavljaju na tržište RH
moraju imati obavijesti o proizvodu sa propisanim podatcima
i oznakama, jasnu, razumljivu, čitljivu i vidljivu te
o napisanu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,Na
obavijesti o proizvodu obvezatno se ističe i oznaka zemlje
podrijetla kako za uvoznu obuću i tekstilne proizvode tako i
domaće proizvodnje,
o Tekstilni proizvodi mogu biti označeni samo propisanim
nazivima sirovinskog sastava, a zabranjeno je stavljati na
te proizvode nazive i podatke koji bi se mogli lako
zamijeniti sa propisanim nazivima tekstilnih vlakana,
o Obuća se može staviti u promet na malo samo ako je najmanje
na jednom komadu obuću u svakom paru na hrvatskom jeziku i
latiničnim pismom stavljena oznaka o sirovinskom sastavu
materijala glavnih dijelova obuće u obliku piktograma ili
propisanih pisanih oznaka,
o Za postojanje propisanih oznaka na tekstilnim proizvodima i
obuća odgovoran je trgovac, a za točnost, istinitost odnosno
za sadržaj oznaka proizvođač ili njegov ovlašteni
predstavnik odnosno kod proizvoda iz uvoza njihov uvoznik, a
ako on nije poznat, onda osoba koja te proizvoda stavlja na
tržište.
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)