Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama (Nar. nov., br. 13/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise