RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Narodne novine br.93/2017. od 15.09.2017.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća (Nar. nov., br. 1/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. rujna 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)